Menü bezárása
Blog Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Amit a haszonélvezeti jog törléséről tudni kell

Közzétéve:2021.11.17
Frissítve:2022.02.28


 

A haszonélvezeti jog úgy nevezett vagyoni értékű jog, amely jogosultja (azaz a haszonélvező) számára biztosít jogokat az érintett ingatlannal kapcsolatban. Nevezetesen a haszonélvező birtokolhatja, használhatja (tehát lakhat benne), hasznait szedheti (például a kertben megtermett gyümölcsöt eladhatja), azonban - ellentétben a tulajdonossal - nem adhatja el az ingatlant és nem terhelheti meg hitellel. Ezen jogok gyakorlását akár át is engedheti másnak (ingyenesen vagy ellenérték, például bérleti díj fejében), a tulajdonos pedig mindezt tűrni köteles.

 

A haszonélvezeti jog létrejöhet szerződéssel, végrendelettel, bírósági vagy hatósági rendelkezés nyomán vagy jogszabályi rendelkezés folytán (utóbbira példa az özvegyi jog, amely a túlélő házastársat illeti meg).

 

Létrejöttéhez szükséges továbbá az is, hogy a haszonélvezeti jogot bejegyezzék az ingatlan- nyilvántartásba (kivéve az özvegyi jog, amely esetében akkor is létrejön, ha az nem kerül bejegyzésre).

 

A törléséhez pedig szintén nem elegendő csupán a szerződéses idő lejárta, a jogosult halála vagy egyéb megszüntető ok, annak ingatlan- nyilvántartásból való törlését kérni kell. Lássuk, mely esetekben szűnik meg a haszonélvezeti jog és hogyan törölhető!

 

A haszonélvezeti jog megszűnésének esetei és törlésének módja

 

Megszűnik elhalálozás miatt (cég esetében pedig a cég megszűnik):

-        Ki kezdeményezheti a törlést?: az, aki ingatlan kapcsán jogosult lesz (például: tulajdonos),


-        Hogyan törölhető?: a (eredeti vagy hiteles másolat - az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot a Járási Hivatal a döntéssel együtt minden esetben visszaküldi a kérelmezőnek) halotti anyakönyvi kivonat birtokában az illetékes kormányhivatal - kérelemre, tehát nem automatikus! - törli a haszonélvezeti jogot az ingatlan - nyilvántartásból, amelynek ügyintézési ideje 8 nap (ha hiánytalan a kérelem),


-        Mi szerepeljen a kérelemben?: a kérelmező neve, természetes személyazonosító adatai (személyi szám, személyi igazolvány szám), állampolgársága, lakcíme (székhelye vagy telephelye), személyi azonosítója (statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma, bírósági bejegyzésének száma, egyházi jogi személy nyilvántartási száma), ezeken kívül az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a haszonélvezeti jog megjelölése, amelynek törlését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét, kivéve a jogosult halála miatti törlési eljárásban,


-        Mi a költsége?: 6.600.- Ft igazgatási szolgáltatási díj (indokolt esetben kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10.000 forint), amely megfizethető készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel), illetve átutalással.


-        Hol intézhető?: az ingatlan fekvése szerinti járási hivatalban,


-        Hogyan kérhető jogorvoslat?: a Megyei vagy a Fővárosi Kormányhivatal felé kell benyújtani a fellebbezést döntés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, díja 10.000.- Ft.

 

Özvegyi jog esetében a Polgári Törvénykönyv tartalmaz egy korlátozó jövőbeli eseményt: az özvegyi jog jogosultjának újabb házasságkötése megszünteti a haszonélvezeti jogot. Az újraházasodó özvegy vonatkozásában tehát az új házasság is megszüntető ok, így a (eredeti vagy hiteles másolat - az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot a Járási Hivatal a döntéssel együtt minden esetben visszaküldi a kérelmezőnek) házassági anyakönyvi kivonat birtokában törölhető a haszonélvezeti jog.

 

Megszűnik ingatlan pusztulása miatt: az ingatlan megsemmisülésével a haszonélvezeti jog is megszűnik (például tűz vagy gázrobbanás miatt leégett a ház), de ha a házat újból felépítik, a haszonélvezeti jog is “feléled”


-        Ki kezdeményezheti a törlést?: az, aki ingatlan kapcsán jogosult lesz (például: tulajdonos),


-        Hogyan törölhető?: a haszonélvezeti jog megszűnését igazoló közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányával amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez (törléshez) és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat,


-        Mi szerepeljen a kérelemben?: a kérelmező neve, természetes személyazonosító adatai (személyi szám, személyi igazolvány szám), állampolgársága, lakcíme (székhelye vagy telephelye), személyi azonosítója (statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma, bírósági bejegyzésének száma, egyházi jogi személy nyilvántartási száma), ezeken kívül az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a haszonélvezeti jog megjelölése, amelynek törlését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét (szükséges jogi képviselő, mivel a törlés közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján teljesíthető, így a kérelmet az okiratot készítő közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania a hivatal felé és neki is kell aláírnia az ügyfél képviseletében),


-        Mi a költsége?: 6.600.- Ft igazgatási szolgáltatási díj (indokolt esetben kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10.000 forint), amely megfizethető készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel), illetve átutalással.


-        Hol intézhető?: az ingatlan fekvése szerinti járási hivatalban


-        Hogyan kérhető jogorvoslat?: a Megyei vagy a Fővárosi Kormányhivatal felé kell benyújtani a fellebbezést döntés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, díja 10.000.- Ft.

 

Megszűnik időmúlás miatt: jogi személy (például egy kft. vagy bt.) esetében  a szerződésben foglalt időtartam lejártával szűnik meg a haszonélvezeti jog, ha azonban ilyen kitételt a szerződés nem tartalmaz, akkor is van felső határa, melyet a jogszabály 50 évben határoz meg,


-        Ki kezdeményezheti a törlést?: az, aki ingatlan kapcsán jogosult lesz (például: tulajdonos),


-        Hogyan törölhető?: a haszonélvezeti jog megszűnését igazoló közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányával amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez (törléshez) és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat,


-        Mi szerepeljen a kérelemben?: a kérelmező neve, természetes személyazonosító adatai (személyi szám, személyi igazolvány szám), állampolgársága, lakcíme (székhelye vagy telephelye), személyi azonosítója (statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma, bírósági bejegyzésének száma, egyházi jogi személy nyilvántartási száma), ezeken kívül az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a haszonélvezeti jog megjelölése, amelynek törlését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét (szükséges jogi képviselő, mivel a törlés közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján teljesíthető, így a kérelmet az okiratot készítő közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania a hivatal felé és neki is kell aláírnia az ügyfél képviseletében),


-        Mi a költsége?: 6.600.- Ft igazgatási szolgáltatási díj (indokolt esetben kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10.000 forint), amely megfizethető készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel), illetve átutalással.


-        Hol intézhető?: az ingatlan fekvése szerinti járási hivatalban


-        Hogyan kérhető jogorvoslat?: a Megyei vagy a Fővárosi Kormányhivatal felé kell benyújtani a fellebbezést döntés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, díja 10.000.- Ft.

 

Megszűnik, ha a jogosult lemond a haszonélvezeti jogról (ingyenesen vagy ellenérték fejében) vagy szerződés útján: a lemondás egyoldalú nyilatkozat, amelyet - a haszonélvezeti jog törléséhez - ügyvédi okiratba kell foglalni, az ingatlan tulajdonosához kell intézni és ezt követően az ingatlan - nyilvántartásból (ezen okirat birtokában) töröltetni kell azt.

 

Lényeges tudni, hogy az ellenérték fejében történő lemondásnak (ha az ingatlan tulajdonosa fizeti meg az ellenértéket és ő saját maga számára váltja meg a haszonélvezeti jogot) a törlésen kívül van még egy következménye: a megfelelő ellenérték megfizetésével történő lemondás esetén az ingatlan tulajdonosának visszterhes vagyonátruházási illetéket, ha pedig ingyenesen történik a lemondás, akkor ajándékozási illetéket kell fizetnie.

 

Mi a megfelelő ellenérték? Ebben segítségünkre van az illetéktörvény (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény) vonatkozó rendelkezése. A haszonélvezeti jog értékének meghatározásához kulcsfontosságú az egyévi érték meghatározása: ez a terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 1/20-ad részét jelenti.

 

A határozott időre szóló haszonélvezeti jog értékét úgy kell megállapítani, hogy az egyévi értéket az illetéktörvényben meghatározott évekkel kell megszorozni,  az érték maximuma az egyévi érték 20- szorosa, illetve természetes személyek esetén a rájuk vonatkozó egyévi értéknek az életkorhoz rendelt többszöröse.

 

A határozatlan időre szóló haszonélvezeti jog esetén az érték az egyévi érték ötszöröse, de ez alól van kivétel: ha valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed. Ekkor a jog értéke a személy életkorához képest a következő módon kerül kiszámításra:

Ha a haszonélvezeti jog jogosultja

-        25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

-        25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

-        51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

-        65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.

 

Amennyiben az ellenérték kiszámolása a fentiek alapján gondot okozna, úgy válasszunk egyet az interneten elérhető számos haszonélvezeti jog illeték kalkulátorok közül.

 

A lemondás miatti haszonélvezeti jog törlését kezdeményezheti: az, aki ingatlan kapcsán jogosult lesz (például: tulajdonos),


-        Hogyan törölhető?: a haszonélvezeti jog megszűnését igazoló közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányával amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez (törléshez) és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat,


-        Mi szerepeljen a kérelemben?: a kérelmező neve, természetes személyazonosító adatai (személyi szám, személyi igazolvány szám), állampolgársága, lakcíme (székhelye vagy telephelye), személyi azonosítója (statisztikai azonosítója, cégjegyzékszáma, bírósági bejegyzésének száma, egyházi jogi személy nyilvántartási száma), ezeken kívül az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a haszonélvezeti jog megjelölése, amelynek törlését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét (szükséges jogi képviselő, mivel a törlés közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján teljesíthető, így a kérelmet az okiratot készítő közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania a hivatal felé és neki is kell aláírnia az ügyfél képviseletében),


-        Mi a költsége?: 6.600.- Ft igazgatási szolgáltatási díj (indokolt esetben kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10.000 forint), amely megfizethető készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel), illetve átutalással.


-        Hol intézhető?: az ingatlan fekvése szerinti járási hivatalban


Visszahívást kérek

Elovastam és elfogadom az ingatlan5 csoport adatkezelési szabályzatát

-        Hogyan kérhető jogorvoslat?: a Megyei vagy a Fővárosi Kormányhivatal felé kell benyújtani a fellebbezést döntés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, díja 10.000.- Ft.

 

Amennyiben további kérdése lenne a haszonélvezeti jog törlése kapcsán, keressen minket bizalommal a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken.Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük