Menü bezárása
Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Vagyonszerzési illeték: minden, amit tudnod kell róla érthetően

Közzétéve:2020.11.03
Frissítve:2023.10.05
Milyen tényező befolyásolja a vagyonszerzési illeték mértékét, illetve a mentesség vagy kedvezmény lehetőségét? 2024-es évre vonatkozólag frissítve.

A lakásvásárlási illeték, azaz az ingatlanvásárlás után fizetendő illeték általános mértéke 4%


Érdemes tehát ezzel is számolni az ingatlanvásárlás költségeinél. Pl: egy 40.000.000 forint értékű lakásvásárlás után fizetendő illeték értelemszerűen 1.600.000 forint kiadást jelent. 

Ha egy garázst vasarol az ingatlan mellé 10.000.000millióért, a garázsvásárlás utáni illetékre ki kell fizess 400.000 forintot.

Vagyonszerzési illeték fajtái és mértéke

Az ingatlan szerzésének több módja lehet. Lehet visszterhes vagyonszerzéssel ( adásvétellel, hatósági határozattal, árverésen vétellel stb.), lehet örökölni, és lehet ajándékként is kapni ingatlant. Magánszemélyek esetén ezt a három alapesetét különböztetjük meg. Vagyis háromféle módon juthatunk ingatlanhoz: Nézzük mikor mennyi illetéket kell fizetni. 


Vagyonszerzési illeték (Fajtái) Vagyonszerzési illeték mérték
Visszterhes vagyonszerzés   A vételár 4%a
Ajándékozási illeték 9%
Öröklési illeték
9%
Ingatlanforgalmazó cég
2%
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok 2%Fontos! A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. Vásárlás esetén, aki veszi, öröklés illetek esetén, aki örököl, és ajándékozás esetén a megajándékozott."

Vagyonszerzési illeték kalkulátor .

Attól függően, hogy az adott ingatlant, milyen módon szerezte visszterhes vagyonszerzéssel, örökség útján vagy ajándékozás által, az illeték mértéke más és más lesz, ez az ingatlan illeték kalkulátorunk ennek kiszámításához nyújt segítséget.

Ingatlan illeték kalkulátor

Ingatlan típusa

Lakóingatlan:
Építési telek:
Ipari ingatlan:

Vagyonszerzés módja

Vétel:
Öröklés:
Ajándék:

Kapcsolat

Magánszemély:
Ingatlanforgalmazó, hitelitézet:

Mikor illetékmentes a vagyonszerzés?

  • Nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, ha a megvásárlandó ingatlan ára alacsonyabb az előzőleg eladott ingatlanunk áránál.

  • Rokonok: Egyenes ági rokonok között. Ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is. Kik az egyenes ági rokonok? Azok, akik esetében elmondható, hogy egyik a másiktól származik. Azaz felmenők esetében szülők, nagyszülők, dédszülők, lemenők esetében gyermekek, unokák, dédunokák.

  • Házastársak:Házastársak közötti adásvétel illeték mentes. A bejegyzett élettársakat mindegyik illetékkedvezmény és illetékmentesség megilleti, amelyeket az illetéktörvény a házasságban élőknek biztosít. A házastársi vagyonközösség megszüntetése keretében történő vagyonszerzés mentes az illeték alól. 

  • Új lakás vásárlása
  • A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett, 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának vagy tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben új lakást vásárolunk közvetlenül a beruházótól 15 millió vételárig nem kell illetéket fizetni.

  • Telek építésére alkalmas telek vásárlása illetékmentes, ha a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség 10%-át legalább és 4 éven belül felépítenek rá egy házat. Érdemes figyelni és tartani a határidőket, mert az adóhatóság bármikor  ellenőrizheti a tevékenységünket. Azzal  viszont érdemes tisztába lenni, hogy ha vagyonszerzési illeteket nem is de a helyi önkormányzatok az illetékességi területükön fekvő telkek után telekadót vethetnek ki.

  • Állami/önkormányzati adásvétel. Amennyiben Állami/önkormányzati lakást vásárolunk nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnünk.

Összegezve:csok
2021. január 1. napjától mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik CSOK segítségével jutnak új vagy használt ingatlanhoz függetlenül az ingatlan vételárától. 

Az illeték mértéke alapesetben a vételár 4%-a, ezért ez nem kis kedvezmény, hiszen például egy 40 millió Ft-os ingatlan esetében 1.600.000 illeték kedvezményről van szó. A feltétele összesen annyi, hogy a vásárló feleljen meg a CSOK feltételeinek és azt meg is kapja.


Hogyan lehet csökkenteni az illetéket?


lakáscsere:
Cserepótló illetékkedvezmény 3 éven belül. Tehát röviden, ha az adott személy ingatlant ad el, majd annak az értékéből vásárol egy másik ingatlant. Abban az esetben kérelmezhető, alkalmazható ez a mentesség ha a vásárlást megelőző 3 évben adta el a korábbi ingatlanát. ÉS olcsóbb (alacsonyabb vételáron) lakást vesz helyette. Automatikusan nem jár csak ha kérelmezzük  és az adásvételibe bele van írva. 

Árkülönbség:
Amennyiben az újabb lakás drágább volt. Abban az estben értelemszerűen az elcserélt két ingatlan értékének különbözete adja az illetékfizetés alapját.  Pl: 20 milliós lakást, 30 milliósra cserélünk;10 millió után fizetünk 400.000 forint illetéket. Viszont, ha 30 millióst cserélünk 20 milliósra, nem kell illetéket fizetni. Valamint nyilatkozni kell a B400-as nyomtatványon az előző jogügyletről továbbá szükséges a korábbi adásvételi szerződés csatolása az iratokhoz.

Első lakásvásárlónak járó vagyonszerzési illeték kedvezmény:


Ha még nem értékesített lakást abban az esetben is kérelmezhető az illeték kedvezmény. Ha először vásárolunk, és csak utána fogunk eladni. A szabályok szerint a vásárlást követően 1 év áll rendelkezésünkre, hogy a másik lakástulajdon eladásának tényét igazoljuk.Ebben az esetben kérni kell az állami adóhatóságot, hogy az illetéket azt figyelembe véve állapítsa meg, függessze fel.

35 év alatt:
35. életévét be nem töltött fiatalok első lakástulajdonuknak (tulajdoni hányaduknak) megszerzése.
Ekkor a fizetendő illeték felét kell befizetni az adóhatóság felé azaz a vételár 2 százalékát, HA (!) a lakás vételára nem haladja meg a 15 millió forintot. Amennyiben a lakás drágább 15 millió forintnál, a kedvezmény nem vehető igénybe, még részben sem! Viszont könnyítésképpen kérhető a befizetendő illetékre 12 havi pótlékmentes részletfizetés.

-Bövebb tájékoztató az ingatlan vásárlás után fizetendő illetékről, illetékkedvezményekről valamint illetékmentességről a letölthető visszterhes vagyonátruházási illetékről szóló információs füzetben (letöltés) tud olvasni.

Fizethető a vagyonszerzési illeték részletekben?


részletfizetés:
az adóhatóságtól igényelhető részletfizetés és indokolt esetben az illeték mérséklése is. Az Art. 198. § - 200. § szakaszai rendelkeznek illeték  fizetési kedvezményekről, amelyek lehetnek: Részleges illeték elengedés vagy teljes illeték elengedés: részben vagy teljesen elengedi az adóhatóság az illetéket. Jellemzően valamilyen hirtelen bekövetkező, elháríthatatlan - például súlyos betegség, halál, súlyos rászorultság - ok miatt. Az adóhatóság  akkor engedélyezheti , ha a kérelemben szereplő okok nem felróhatóak a kérelmet benyújtónak. Azaz rajta kívül álló okok miatt nem tudja az illetéket befizetni.

FONTOS SZEM ELŐTT TARTANI:
A kérelemben szereplő okokat bizonyítékokkal (például rezsi számlák, halotti anyakönyvi kivonat, betegségről szóló igazolás) igazolni kell. Egy pusztán jól megfogalmazott kérelem nem elegendő! Kulcsfontosságú azt tudni, hogy ha az ingatlan illeték részleteinek befizetésével késik vagy egyéb a határozatban megjelölt feltételt nem teljesít a kérelmező, akkor az illetéket egy összegben, azonnal be kell fizetni. 

Vagyonszerzési illeték befizetése


BefizeTÉs határideje:
A vagyonszerzési illeték megfizetésére a lakásvásárlás folyamat legvégén kerül sor. Tehát akkor, ha a teljes vételárat kifizette a vevő az eladónak 

Akkor  földhivatal bejegyzi a vevő tulajdonjogát, majd miután felkerült az új tulajdonos a tulajdoni lapra, az adóhatóság ki is szabja az illetéket, amelyet fizetési meghagyás formájában küld meg a vevő részére. A fizetési meghagyás átvételét (ügyfélkapus megküldés esetén a megküldés napját) követő 30. napig lehet késedelmi pótlék-mentesen megfizetni.

Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Gyakori Kérdések.


Mindig a vevő fizeti a vagyonszerzési illetéket, mivel a vevő szerzett ingatlan.

Igen. A NAV olyan kifinomult adatbázissal rendelkezik, hogy a gépezet azonnal működésbe lép.

Igen, az illeték összege csökkenthető bizonyos kedvezményekkel.

Az illetéket megfizetésére a lakásvásárlási folyamat legvégén kerül sor. Tehát akkor, ha a teljes vételárat kifizette a vevő ezt követően 30 napon belül küldik fizetési meghagyást.

Nem, ha 4 éven belül felépítenek rá egy házat. Egyéb esetben nemcsak az eredetileg megállapított illetéket kell megfizetni, hanem további késedelmi kamatot is.

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Füzesy Márta
Tisztelt iroda! Segítségét kérném házastársi vagyonmegosztás ügyben. Férjemmel 50%-50% tulajdonrésszel van két házunk. Szeretném, ha az egyik családi ház a férjem nevére, a másik pedig én nevemre kerülne. Továbbá 100% tulajdoni hányaddal van a nevemen egy lakás, amit a férjem nevére szeretnék íratni. Kell e illetéket fizetni ezekre az átírásokra és ha igen hogyan ? Segítségét előre is köszönöm
Ingatlan5
Kedves a Füzesy Márta Házastársak közötti vagyonközösség megszüntetés során szerzett ingatlan mentes az illetékfizetés alól.
F.Barbara
Testvérek közt hogyan működik a tulajdonjog hányad átadás? A szóban forgó családi háznak 1/2 részben tulajdonosa vagyok melyet hitel terhel. A másik 1/2 rész testvéremé A szüleimnek holtig tartó haszonélvezeti joga van az ingatlanon. A testvérem ki szeretné fizetni a hitelemet cserébe neki ajándékoznám az én 1/2 tulajdoni jogomat. Hogyan alakul ennek az anyagi vonzata. Menyi illetéket kell fizetnem?
Seman Radu
Külföldön eladott, majd Magyarországon vásárolt ingatlan után lehet e vagyonszerzési illeték kedvezményt érvényesíteni?
Ingatlan5
Kedves Radu. Sajnos, nem, csak Magyarországon eladott és vásárolt ingatlan után lehet érvényesíteni vagyonszerzési illeték kedvezményt.
Ingatlan5
Kedves F.Barbara Az új tulajdonosának tulajdonjogát csak közjegyző vagy ügyéd által ellenjegyzett okirat alapján jegyzik be az ingatlan tulajdoni lapjára. A vagyonszerzési illetéket a megszerzett ingatlan értéke alapján állapítják meg. Amenyiben adásvételi szerződést köt a testvérével a visszterhes átruházás vagyonszerzési illetéke 4%, Viszont az ajándékozás illetéke 9% lenne.
Csillano.1
A fiam és élettársa közösen vásárolt lakást 2016-ban.nem volt élettársi bejegyzés,de közös gyermekük született.csok-ot igénybe vették.Most a fiamnal maradt a gyerek és megvásárolja az anyától a tulajdonrészét (50szazalek). kérdésem, hogy így is kell e illetéket fizetnie, hogy az új végtelen csok van és (nem bejegyzett)elettarstol veszi? köszönöm ha válaszol!
László
Tisztelt Ingatlan5. Magánszemélyként lakást vásároltunk, szerződés: 2021.05-hó, Földhivatali bejegyző határozat, 2021.10.13.) A mai napig (2021.12.02) nem kaptunk a NAV-tól vagyonszerzési illeték befizetésére felszólító levelet, értesítést. Mi a NAV gyakorlat a vagyonszerzési illeték kiszabásával kapcsolatban, vagy kezdjek izgulni, mert valami gond van? Üdvözlettel, László
Olga
Tisztelt Ingatlan5! Szeretném segítségüket kérni ingatlaneladás utáni vagyonszerzési illetékfizetés ügyében. Egy nagyobb értékű lakás eladása után, ami kb. 43 millió Ft-ért lesz értékesítve, és az árából két, kisebb értékű lakás lesz vásárolva, (kb. 20 és 25 millió Ft), mindkettő az eladott lakás tulajdonosának 100 %-os tulajdonjogának megtartásával, akkor milyen összegű lesz a megállapított vagyonszerzési illeték mértéke, illetve számít-e a két lakás megvásárlásának a sorrendje. Segítségüket és válaszukat előre is köszönöm!
Magdolna
Az alábbi ügyben szeretnék tanácsot kérni: Ingatlan vásárlás után 2021. november 12-ei keltezéssel, november 15-én ügyfélkapura érkezett fizetési meghagyás, a vagyonszerzési illetékre. Hosszú, bonyolult levél, számomra nem egészen egyértelműek a dátumok, határidők. "A megállapított illeték teljes összegére vonatkozóan az eredeti esedékesség napja a fizetési meghagyás véglegessé válását követő 15. nap." A fizetési meghagyás véglegessé válásának napja - amennyiben fellebbezést nem nyújtanak be ellene - a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap. Nem fellebbeztünk, azonban november 20-án kértünk automatikus részletfizetési lehetőséget, mivel a lakás nagyon lelakott állapotban volt, így komoly felújítást igényel. A kérelemre visszaigazolsát kaptunk, (elfogadó nyugta, stb.) de választ még nem. Mit jelent az, hogy "Jelen ügyben az ügyintézési határidő lejártának napja 2021. december 17." A kérdésem, a NAV mennyi időn belül válaszolhat a részletfizetési kérelemre, illetve, ha még nem válaszolnak addig, december 17. vagy onnét 15 nap a befizetési határidő? Elképzelhető, hogy a NAV nem reagál? Úgy gondolom, kellene, hogy kapjunk valamilyen választ, vagy azt, hogy rendben, lehet 12 havi részletben fizeni az illetéket, vagy azt, hogy elutasítják a kérelmet. Tudomásom szerint éávi egy alkalommal kérhető automatikus részletfizetési kedvezmény, ha az érintett személynek nincs adótartozása. De valami választ azért csak kellene, hogy küldjön a NAV, akkor válna a részletfizetési lehetőség biztossá. Köszönöm szépen a segítséget! Magdolna
tallai@freemail.hu
Tisztelt Hölgyem/Uram! Vásároltunk egy új lakást beruházótól a xiii. kerületben 32.150.555 forintért. 100%-ban vagyok egyszemélyi tulajdonos. Az érvényben lévő jogszabályok szerint mennyi illétékre kell számítanom. Válaszukat köszönöm: Talla István +36 30 483 8882
Heni
Be kell jelentenem a NAV-nal az ingatlan vasarlasom? Vagy küldik majd e nélkül is az illeték fizetesrol a számlát?
Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük