Menü bezárása
Ingatlanpiac info Ingatlanpiaci konzultáció Ingatlanod értéke Ha eladnád ingatlanod Kalkulátorok Szolgáltatások Gyík Befektetőknek Csapatunk Bejelentkezés

Mennyi a haszonélvezeti jog értéke

haszonélvezeti jog értékéről érintőlegesen már volt szó korábban, akkor említésre került az illetéktörvényben szereplő számítási mód is. Az azonban lényeges ebben a kérdésben, hogy a haszonélvezeti jog értékére vonatkozó számítási mód csupán sorvezető. Ettől el lehet térni, és így a haszonélvezeti jog értéke a felek egyezségének eredménye is lehet. (MUTATUNK KONKRÉT PÉLDÁKAT HOGYAN KELL KISZÁMOLNI A HASZONÉLVEZETI JOG ÉRTÉKÉT)


A haszonélvezeti jog értékének meghatározásánál az egyévi érték a kiindulópont


Azaz a terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 1/20-ad része. 1/20-ad rész kiszámításaMost hogy már tudjuk, kiszámoltuk az egyévi érték összegét nézzük meg mennyi, hogyan alakul az illeték törvény alapján a haszonélvezeti jog értéke figyelembe véve  a haszonélvező életkorát.


Haszonélvezeti jog értéke, számítás az illetéktörvény alapjánHogyan egyezzünk meg a haszonélvezővel?


A haszonélvezeti jogról a haszonélvezeti jog jogosultja lemondhat ingyenesen vagy ellenérték fejében, ezt a szándékát a tulajdonos felé kell intéznie és ezen szándék mindig saját elhatározáson kell, hogy alapuljon. A lemondás során is érvényesül a szerződési szabadság elve, melynek alapja, hogy a vagyoni forgalom résztvevői képesek a megfelelő érdekérvényesítésre és érdekeik védelmére, így a magánjognak az a feladata, hogy a létező legszűkebb körben határozza meg a szerződéses kapcsolatokat. A szerződési szabadság tehát egyfajta főszabályként érvényesül a kötelmi jogban és csupán a főszabály alóli kivételek esetén töri meg a szabályozás ezt az elvet.

 

A lemondás tehát (ügyvéd által ellenjegyzett) szerződésben kerül rögzítésre, és ehhez a szerződéshez további jogkövetkezmények is fűződnek:

amennyiben ellenérték fejében történik a lemondás, úgy a szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet és visszterhes vagyonszerzési illeték (általában 4 százalék) megfizetést von maga után; A haszonélvezeti jog illeték fizetésről bővebben itt olvashat. 


Példa a haszonélvezeti jog illeték kiszámítására:amennyiben ingyenesen történik a lemondás, úgy ajándékozási illeték fizetési kötelezettség keletkezik (általában 18 százalék);

mindkét esetben maga után vonja a haszonélvezeti jog megszűnését és azt a kötelezettséget is, hogy ezt az ingatlan - nyilvántartás felé is be kell jelenteni, és kérelmezni kell a haszonélvezeti jog törlését.


Az illeték törvény rendelkezései nem kötelező érvényűek, a haszonélvezeti jog értékét mégsem lehet korlát nélkül meghatározni. 

A joggyakorlat szerint annak értéke ugyanis nem haladhatja meg az ingatlan (beköltözhető) értékének felét. A beköltözhető érték fele az ingatlanjogban a lakott értéket jelöli.


Példa a haszonélvezeti jog értékének és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan értékének kiszámolásáraDe vita esetén, ennek meghatározásához ingatlanjogi szakember segítsége vehető igénybe.
 

“A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok vásárlásáról!” című cikkünkben már tárgyaltuk a haszonélvezeti jog értékére vonatkozó illeték szabályokat, így jelen írásunkban csak röviden átfutjuk azokat. A haszonélvezeti jog értékére vonatkozó illeték törvényi rendelkezések nemcsak az ellenérték mértékére vonatkozóan ad iránymutatást, hanem ez jelenti egyúttal a haszonélvezeti jog ellenértéke utáni illeték kiszámításának alapját is.


A jogszabályi rendelkezések ritkán olvasmányosak, így ezen szabályoktól se várjuk, hogy elsőre egyértelműek és világosak lesznek, ám aggodalomra nincs ok, ehhez is kérhetjük ügyvéd, illetve interneten elérhető kalkulátor segítségét.

A haszonélvezeti jog értékének meghatározásánál az egyévi érték a kiindulópont: azaz a terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi      értékének 1/20-ad része.

 

A haszonélvezeti jog, vagyoni értékű jog szólhat határozott vagy határozatlan időre:


határozott idő esetén az egyévi értéket az illetéktörvényben meghatározott évekkel kell megszorozni, az érték maximuma az egyévi érték 20- szorosa, illetve természetes személyek esetén a rájuk vonatkozó egyévi értéknek az életkorhoz rendelt többszöröse;

● határozatlan időre vonatkozó haszonélvezeti jog esetén az érték az egyévi érték ötszöröse.

Kivételek szinte mindig vannak, esetünkben a kivételt az jelenti, ha a haszonélvezeti jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed. Ekkor a jog értéke a személy életkorához képest a következő módon kerül kiszámításra:

Ha a haszonélvezeti jog jogosultja


Mennyit ér a holtig tartó haszonélvezeti jog?


A haszonélvezeti jog kiszámítására:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.


Például az ingatlan forgalmi értéke 45 millió Ft, annak 1/20-ad része (az az érthetőbben az ingatlan értékének 5%-a) ami 

45 millió 1/20-ad része  = 2,25 millió Ft, 

a haszonélvező személy életkora:

25 évnél fiatalabb : 2.25 millió x 10= 22.5 millió Ft

25-50 év közötti : 2.25 millió x 8 = 18 millió Ft

51-65 év közötti : 2,25 millió Ft x 6 = 13,5 millió Ft.

64 évnél idősebb : 2.25 millió x 4=9 millióA haszonélvezeti jog fennállása több személyt is érinthet


(például az ingatlan ½-ed - ½-ed részein a házastársak osztoznak), ezekben az esetekben az alábbiak szerint érdemes kiindulni a haszonélvezeti jog értékének meghatározásakor:
 Ha a haszonélvezeti jog időtartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a jogosultaknél használt szorzók alkalmazásánál az idősebb életkora lesz az irányadó.

 Ha több, egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ a haszonélvezeti jog időtartama, úgy, hogy a jogosultság a legelőször elhalálozó személy halálával megszűnik (pl.: ha egy házaspár jogosult a haszonélvezeti jogra, a jog akkor szűnik meg, amikor egyikőjük elsőként elhalálozik; ekkor a legidősebb személy életkorát kell figyelembe venni), ha pedig az utolsóként elhalálózóig tart, akkor a legfiatalabb életkorát kell figyelembe venni.

Ha a haszonélvezeti jog időtartama a házasság idejére terjed, a számításánál az idősebb házastárs életkorával kell számolni.

 

A haszonélvezeti jog ellenértékének megfizetésével vagy annak ingyenesen történt lemondásával és a jog ingatlan - nyilvántartásból törlésével a jog megszűnik, a haszonélvező pedig köteles az ingatlant átadni a tulajdonosnak, olyan állapotban, amilyenben rendes gazdálkodás és rendeltetésszerű használat mellett a haszonélvezet megszűnésekor lennie kell.

 

Természetesen előfordulhat, hogy az átadás során problémák merülnek fel, ezeket a “Haszonélvezeti jog megszűnése, megszüntetése” cikkünkben részletesen ismertettük. Amennyiben pedig további kérdése lenne, érdemes ingatlanjogi ügyvédet felkeresnie.

 

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük