Menü bezárása
Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Mennyi a haszonélvezeti jog értéke

Közzétéve:2021.11.08
Frissítve:2023.09.08

haszonélvezeti jog értékéről érintőlegesen már volt szó korábban, akkor említésre került az illetéktörvényben szereplő számítási mód is. Az azonban lényeges ebben a kérdésben, hogy a haszonélvezeti jog értékére vonatkozó számítási mód csupán sorvezető. Ettől el lehet térni, és így a haszonélvezeti jog értéke a felek egyezségének eredménye is lehet. (MUTATUNK KONKRÉT PÉLDÁKAT HOGYAN KELL KISZÁMOLNI A HASZONÉLVEZETI JOG ÉRTÉKÉT)


A haszonélvezeti jog értékének meghatározásánál az egyévi érték a kiindulópont


Azaz a terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 1/20-ad része. 1/20-ad rész kiszámításaMost hogy már tudjuk, kiszámoltuk az egyévi érték összegét nézzük meg mennyi, hogyan alakul az illeték törvény alapján a haszonélvezeti jog értéke figyelembe véve  a haszonélvező életkorát.


Haszonélvezeti jog értéke, számítás az illetéktörvény alapjánHogyan egyezzünk meg a haszonélvezővel?


A haszonélvezeti jogról a haszonélvezeti jog jogosultja lemondhat ingyenesen vagy ellenérték fejében, ezt a szándékát a tulajdonos felé kell intéznie és ezen szándék mindig saját elhatározáson kell, hogy alapuljon. A lemondás során is érvényesül a szerződési szabadság elve, melynek alapja, hogy a vagyoni forgalom résztvevői képesek a megfelelő érdekérvényesítésre és érdekeik védelmére, így a magánjognak az a feladata, hogy a létező legszűkebb körben határozza meg a szerződéses kapcsolatokat. A szerződési szabadság tehát egyfajta főszabályként érvényesül a kötelmi jogban és csupán a főszabály alóli kivételek esetén töri meg a szabályozás ezt az elvet.

 

A lemondás tehát (ügyvéd által ellenjegyzett) szerződésben kerül rögzítésre, és ehhez a szerződéshez további jogkövetkezmények is fűződnek:

amennyiben ellenérték fejében történik a lemondás, úgy a szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet és visszterhes vagyonszerzési illeték (általában 4 százalék) megfizetést von maga után; A haszonélvezeti jog illeték fizetésről bővebben itt olvashat. 


Példa a haszonélvezeti jog illeték kiszámítására:amennyiben ingyenesen történik a lemondás, úgy ajándékozási illeték fizetési kötelezettség keletkezik (általában 18 százalék);

mindkét esetben maga után vonja a haszonélvezeti jog megszűnését és azt a kötelezettséget is, hogy ezt az ingatlan - nyilvántartás felé is be kell jelenteni, és kérelmezni kell a haszonélvezeti jog törlését.


Az illeték törvény rendelkezései nem kötelező érvényűek, a haszonélvezeti jog értékét mégsem lehet korlát nélkül meghatározni. 

A joggyakorlat szerint annak értéke ugyanis nem haladhatja meg az ingatlan (beköltözhető) értékének felét. A beköltözhető érték fele az ingatlanjogban a lakott értéket jelöli.


Példa a haszonélvezeti jog értékének és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan értékének kiszámolásáraDe vita esetén, ennek meghatározásához ingatlanjogi szakember segítsége vehető igénybe.
 

“A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok vásárlásáról!” című cikkünkben már tárgyaltuk a haszonélvezeti jog értékére vonatkozó illeték szabályokat, így jelen írásunkban csak röviden átfutjuk azokat. A haszonélvezeti jog értékére vonatkozó illeték törvényi rendelkezések nemcsak az ellenérték mértékére vonatkozóan ad iránymutatást, hanem ez jelenti egyúttal a haszonélvezeti jog ellenértéke utáni illeték kiszámításának alapját is.


A jogszabályi rendelkezések ritkán olvasmányosak, így ezen szabályoktól se várjuk, hogy elsőre egyértelműek és világosak lesznek, ám aggodalomra nincs ok, ehhez is kérhetjük ügyvéd, illetve interneten elérhető kalkulátor segítségét.

A haszonélvezeti jog értékének meghatározásánál az egyévi érték a kiindulópont: azaz a terhelt ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi      értékének 1/20-ad része.

 

A haszonélvezeti jog, vagyoni értékű jog szólhat határozott vagy határozatlan időre:


határozott idő esetén az egyévi értéket az illetéktörvényben meghatározott évekkel kell megszorozni, az érték maximuma az egyévi érték 20- szorosa, illetve természetes személyek esetén a rájuk vonatkozó egyévi értéknek az életkorhoz rendelt többszöröse;

● határozatlan időre vonatkozó haszonélvezeti jog esetén az érték az egyévi érték ötszöröse.

Kivételek szinte mindig vannak, esetünkben a kivételt az jelenti, ha a haszonélvezeti jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed. Ekkor a jog értéke a személy életkorához képest a következő módon kerül kiszámításra:

Ha a haszonélvezeti jog jogosultja


Mennyit ér a holtig tartó haszonélvezeti jog?

A HASZONÉLVEZETI JOG ÉRTÉKE

A haszonélvezeti jog kiszámítására:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.


Például az ingatlan forgalmi értéke 45 millió Ft, annak 1/20-ad része (az az érthetőbben az ingatlan értékének 5%-a) ami 

45 millió 1/20-ad része  = 2,25 millió Ft, 

a haszonélvező személy életkora:

25 évnél fiatalabb : 2.25 millió x 10= 22.5 millió Ft

25-50 év közötti : 2.25 millió x 8 = 18 millió Ft

51-65 év közötti : 2,25 millió Ft x 6 = 13,5 millió Ft.

64 évnél idősebb : 2.25 millió x 4=9 millióA haszonélvezeti jog fennállása több személyt is érinthet


(például az ingatlan ½-ed - ½-ed részein a házastársak osztoznak), ezekben az esetekben az alábbiak szerint érdemes kiindulni a haszonélvezeti jog értékének meghatározásakor:
 Ha a haszonélvezeti jog időtartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a jogosultaknél használt szorzók alkalmazásánál az idősebb életkora lesz az irányadó.

 Ha több, egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ a haszonélvezeti jog időtartama, úgy, hogy a jogosultság a legelőször elhalálozó személy halálával megszűnik (pl.: ha egy házaspár jogosult a haszonélvezeti jogra, a jog akkor szűnik meg, amikor egyikőjük elsőként elhalálozik; ekkor a legidősebb személy életkorát kell figyelembe venni), ha pedig az utolsóként elhalálózóig tart, akkor a legfiatalabb életkorát kell figyelembe venni.

Ha a haszonélvezeti jog időtartama a házasság idejére terjed, a számításánál az idősebb házastárs életkorával kell számolni.

 

A haszonélvezeti jog ellenértékének megfizetésével vagy annak ingyenesen történt lemondásával és a jog ingatlan - nyilvántartásból törlésével a jog megszűnik, a haszonélvező pedig köteles az ingatlant átadni a tulajdonosnak, olyan állapotban, amilyenben rendes gazdálkodás és rendeltetésszerű használat mellett a haszonélvezet megszűnésekor lennie kell.

 

Természetesen előfordulhat, hogy az átadás során problémák merülnek fel, ezeket a “Haszonélvezeti jog megszűnése, megszüntetése” cikkünkben részletesen ismertettük. Amennyiben pedig további kérdése lenne, érdemes ingatlanjogi ügyvédet felkeresnie.


Haszonélvezeti jog értéke kalkulátor.

Határozott idejű haszonélvezeti jog:
Határozatlan, maximum 24 éves haszonélvező:
Határozatlan, 25 és 50 év közötti haszonélvező:
Határozatlan, 51 és 65 év közötti haszonélvező:
Határozatlan, 65 év feletti haszonélvező:

Ha szükség lenne útmutatásra az eladás/ingatlanvásárlás témakörben, írjon bátran itt https://ingatlan5.hu/contact

 

Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Gyakori Kérdések.


Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük