Menü bezárása
Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Tulajdoni lap tartalma -mire érdemes figyelni

Közzétéve:2020.12.14
Frissítve:2021.11.30

Az ingatlan eladás vagy vásárlás elengedhetetlen része a tulajdoni lap lekérése, ha ugyanis találtunk egy szimpatikus lakást és majdnem minden passzol, ajánlattétel előtt mindenképpen tudnunk kell mi a tulajdoni lap tartalma! Ehhez ma már elegendő egy ügyfélkapus regisztráció. Lássuk, mi is a menete és mennyibe is kerül?

A tulajdoni lap tartalma mutatja meg az ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, jelentős tényeket.
Például, hogy hitellel, jelzáloggal, adótartozással, haszonélvezeti joggal terhelt e. Minden ingatlan rendelkezik tulajdoni lappal, a társasházak esetén a lakások összetartozó tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként szerepelnek a nyilvántartásban. De lekérni ezen lakások tulajdoni lapját ugyanúgy kell, mint bármilyen más ingatlanét.

Tulajdoni lap tartalma I. része tartalmazza:

a) A település nevét, ahol az ingatlan fekszik.
b) Az ingatlan helyrajzi számát, fekvésének (belterület, külterület) megjelölését és területnagyságát.
c) Belterületen - és amennyiben rendelkezésre áll - külterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) nevét és a házszámot.
d) A művelési ágat és a művelés alól kivett terület elnevezését, alrészlet jelét.
e) A minőségi osztályt, kataszteri tisztajövedelmet.
f) Az épület fő rendeltetés szerinti jellegét (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.).
g) Utalást az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető telki szolgalmi, illetőleg földhasználati jogra.
h) Az ingatlan jogi jellegét (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek, helyi vagy országos jelentőségű védett terület, régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület, tanya stb.).
i) Földminősítési mintatér megjelölését.
j) Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatot.

Tulajdoni lap tartalma lap II. része 

tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve annak jogosultjait, és az ingatlanra, valamint a jogosultakra vonatkozó tényeket tartalmazza:
a) A bejegyzés sorszáma.
b) A tulajdonost megillető tulajdoni hányad.
c) A tulajdonszerzés jogcíme.
d) Tulajdonosi jogállás.
e) A tulajdonos természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezés ténye; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezése, székhelye (telephelye).
f) Állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezése vagy személy neve.
g) A vagyonkezelő megnevezése, székhelye (telephelye), és a vagyonkezelői jogállás, a vagyonkezelő kezelésében lévő hányad vagy terület.
h) Bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja.
i) Törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja.
j) Törölt bejegyzésre való utalás.
k) Kiegészítő szöveges bejegyzés.

Tulajdoni lap tartalma III. része 

tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó összes olyan jogot és tényt, amelyet az I. és II. részben nem rögzítenek [109/1999. (XII. 29.) FVM rend. 4. §]:
a) A III. részben bejegyzett jogosult kiskorúságát vagy gondnokság alá helyezésének tényét.
b) A jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárást, végelszámolást.
c) A külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékéről történő törlésének tényét.
d) Bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozást.
e) Bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének tényét, valamint egyéb építésügyi korlátozást.
f) Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának tényét.
g) A körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és a megyei földhivatali határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét.
h) A bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának tényét.
i) A szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalmat.
j) Perek és büntetőeljárás megindítását.
k) Az árverés, a nyilvános pályázat kitűzésének tényét.
l) A zárlatot, zár alá vételt, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést.
m) Tulajdonjog fenntartással történt eladást.
n) A bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítását.
o) A törölt zálogjog ranghelyének fenntartását, a ranghellyel való rendelkezés jogáról való lemondást, valamint jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítását.
p) Ranghely megváltoztatását.
q) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének tényét.
r) Jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét.
s) Az épület létesítésének vagy lebontásának a tényét.
t) Olyan egyéb jogot vagy tényt, amelynek bejegyzését törvény elrendeli.

A tulajdoni lap lekérés Földhivatal Online rendszeren keresztül ingyenesen és térítés ellenében tudjuk igényelni. 
Nézzük, mi mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat, mennyi igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni tulajdoni lap kikérése ellenében. A tulajdoni lap első része magánszemélyeknek havonta 20 alkalommal ingyenes. A nem hiteles tulajdoni lap teljes változata 1.000.- Ft és tartalmazza az első rész mellett, a második és harmadik részt is. A nem hiteles tulajdoni lap szemle változata 1.000.- Ft és tartalmazza az első rész mellett, a második részt is.

Elektronikusan hiteles tulajdoni lap teljes változata 3.600.- Ft és tartalmazza az első rész mellett, a második és harmadik részt is. Elektronikusan hiteles tulajdoni lap szemle változata 3.600.- Ft és tartalmazza az első rész mellett, a második részt is. Nem hiteles térképmásolat 2.400.- Ft. A tulajdoni lap nemcsak az Ügyfélkapu Földhivatal Online szolgáltatásán keresztül kérhető le, de bármely Földhivatalban is (ehhez személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél szükséges).

Tulajdoni lap ára:

Hiteles papír alapú tulajdoni lap (teljes) 6.250.- Ft,
Hiteles papír alapú tulajdoni lap (szemle) 6.250.- Ft,
Tulajdoni lapba való betekintés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalban vehető igénybe – ingyenes.
Hitelesített térképmásolat 3.600.- Ft.
Nem hitelesített térképmásolat 2.400.- Ft.
Térképekbe való betekintés 800.- Ft/térképrészlet.

Mitől lesz hiteles a papír alapú tulajdoni lap?

Biztonsági papír: a hiteles tulajdoni lap másolatának minden oldalát A/4 (210x297mm) méretű, speciális anyagú, vízjellel ellátott papírra nyomtatják a járási hivatalok. A vízjel egyik eleme a földügy logó, amelynek elhelyezése - álló lapformátum esetén - középen és alul található. A függőleges irányú vízjel, amely a TULAJDONI LAP feliratot tartalmazza, sormintaként funkcionál. A sormintában a TULAJDONI LAP felirat teljes egészében legalább egyszer megjelenik. A biztonsági papír ezenkívül tartalmaz UV fényben látható elemeket, valamint felülete vegyvédelemmel is ellátott.

Biztonsági pecsétcímke: az aláírás mellé a járási hivatali ügyintéző egy biztonsági pecsétcímkét ragaszt, amely egy sorszámot is tartalmaz, ez egy öntapadós, háromdimenziós hologram címke, mérete 22x22 mm. A pecsétcímke nélkül a hiteles tulajdoni lap másolat nem tekinthető hitelesnek még akkor sem, ha szerepel rajta az aláírás és a kiadó földhivatal bélyegzője is. Átpántoló címke: több oldalból álló tulajdoni lap másolat esetén a lapok összetűzését követően az ún. átpántoló címkével fogják össze a lapokat úgy, hogy a címke az összetűző kapcsot is letakarja. Az átpántoló címke speciális grafikával és nyomattal rendelkezik. A négyzet alakú címke mérete 50x50 mm.

Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Gyakori Kérdések.


Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük