Menü bezárása

Ingatlan Kalkulátorok Cég Gyakori kérdések

Ingatlan vagyonszerzési illeték: mikor és mennyit kell fizetni?

Közzétéve:2020.11.03
Frissítve:2021.10.16

Ha vásárlás, ajándékozás vagy öröklés útján ingatlanhoz jutunk, számos befizetnivaló is vár ránk, melynek egyik lényeges tétele a vagyonszerzési illetéke. A vagyonszerzési illeték mértéke az ingatlan szerzés módjától, ki az aki szerzi a vagyont és az ingatlan értékéről függ. 

Van lehetőség a vagyonszerzési illeték összegének csökkentésére, részletfizetésre vagy akár illetékmentességre is, ezért érdemes részletesen áttanulmányozni a következő szabályokat.


Vagyonszerzési illeték (Ingatlan) Vagyonszerzési illeték mérték
Vagyonszerzési illeték általános mérték   A vételár 4%a
Ingatlanforgalmazó cég 2%
Örökölt ingatlan
9%
Ingatlan ajándékozása
9%
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok 2%

A vagyonszerzési illeték mértékére vonatkozó előírások és szabályok az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben találhatók meg.


Vagyonszerzési illeték -Kalkulátor


Amennyiben ingatlant vásárolunk illetéket fizetünk, ha ingatlan eladásra kerül sor ingatlanadót  (SZJA) szükséges fizetni az államnak. Ez a vagyonszerzési illeték kalkulátor az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonszerzési illeték meghatározására szolgál az ingatlan forgalmi értéke (azaz vételár) alapján.

Ingatlan illeték kalkulátor

Ingatlan típusa

Lakóingatlan:
Építési telek:
Ipari ingatlan:

Vagyonszerzés módja

Vétel:
Öröklés:
Ajándék:

Kapcsolat

Magánszemély:
Ingatlanforgalmazó, hitelitézet:

Mikor illetékmentes a vagyonszerzés?


  • Nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, ha a megvásárlandó ingatlan ára alacsonyabb az előzőleg eladott ingatlanunk áránál.
  • Egyenes ági rokonok között. Ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is. Kik az egyenes ági rokonok? Azok, akik esetében elmondható, hogy egyik a másiktól származik. Azaz felmenők esetében szülők, nagyszülők, dédszülők, lemenők esetében gyermekek, unokák, dédunokák. 
  • Házastársak közötti adásvétel illeték mentes. A bejegyzett élettársakat mindegyik illetékkedvezmény és illetékmentesség megilleti, amelyeket az illetéktörvény a házasságban élőknek biztosít. A házastársi vagyonközösség megszüntetése keretében történő vagyonszerzés mentes az illeték alól. 
  • Lakóház építésére alkalmas telek vásárlása illetékmentes, ha a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség 10%-át legalább és 4 éven belül felépítenek rá egy házat. Érdemes figyelni és tartani a határidőket, mert az adóhatóság bármikor  ellenőrizheti a tevékenységünket. Azzal  viszont érdemes tisztába lenni, hogy ha vagyonszerzési illeteket nem is de a helyi önkormányzatok az illetékességi területükön fekvő telkek után telekadót vethetnek ki.
  • Állami/önkormányzati adásvétel. Amennyiben Állami/önkormányzati lakást vásárolunk nem kell vagyonszerzési illetéket fizetnünk.
  • Új lakás vásárlása  A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett, 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának vagy tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben új lakást vásárolunk közvetlenül a beruházótól 15 millió vételárig nem kell illetéket fizetni.

CSOK illetékmentesség

2021. január 1. napjától mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik CSOK segítségével jutnak új vagy használt ingatlanhoz függetlenül az ingatlan vételárától. 

Az illeték mértéke alapesetben a vételár 4%-a, ezért ez nem kis kedvezmény, hiszen például egy 40 millió Ft-os ingatlan esetében 1.600.000 illeték kedvezményről van szó. A feltétele összesen annyi, hogy a vásárló feleljen meg a CSOK feltételeinek és azt meg is kapja.


Hogyan lehet csökkenteni az illetéket?


Cserepótló illeték kedvezmény 3 éven belül. Tehát röviden, ha az adott személy ingatlant ad el, majd annak az értékéből vásárol egy másik ingatlant. Abban az esetben kérelmezhető, alkalmazható ez a mentesség ha a vásárlást megelőző 3 évben adta el a korábbi ingatlanát. ÉS olcsóbb (alacsonyabb vételáron) lakást vesz helyette. Automatikusan nem jár csak ha kérelmezzük  és az adásvételibe bele van írva. 

Amennyiben az újabb lakás drágább volt. Abban az estben értelemszerűen az elcserélt két ingatlan értékének különbözete adja az illetékfizetés alapját.  Pl: 20 milliós lakást, 30 milliósra cserélünk;10 millió után fizetünk 400.000 forint illetéket. Viszont, ha 30 millióst cserélünk 20 milliósra, nem kell illetéket fizetni. Valamint nyilatkozni kell a B400-as nyomtatványon az előző jogügyletről továbbá szükséges a korábbi adásvételi szerződés csatolása az iratokhoz.

Ha még nem értékesített lakást abban az esetben is kérelmezhető az illeték kedvezmény. Ha először vásárolunk, és csak utána fogunk eladni. A szabályok szerint a vásárlást követően 1 év áll rendelkezésünkre, hogy a másik lakástulajdon eladásának tényét igazoljuk.Ebben az esetben kérni kell az állami adóhatóságot, hogy az illetéket azt figyelembe véve állapítsa meg, függessze fel.

35. életévét be nem töltött fiatalok első lakástulajdonuknak (tulajdoni hányaduknak) megszerzése.
Ekkor a fizetendő illeték felét kell befizetni az adóhatóság felé azaz a vételár 2 százalékát, HA (!) a lakás vételára nem haladja meg a 15 millió forintot. Amennyiben a lakás drágább 15 millió forintnál, a kedvezmény nem vehető igénybe, még részben sem! Viszont könnyítésképpen kérhető a befizetendő illetékre 12 havi pótlékmentes részletfizetés.

-Bövebb tájékoztató az ingatlan vásárlás után fizetendő illetékről, illetékkedvezményekről valamint illetékmentességről a letölthető visszterhes vagyonátruházási illetékről szóló információs füzetben (letöltés) tud olvasni.

Fizethető a vagyonszerzési illeték részletekben?


Igen, az adóhatóságtól igényelhető részletfizetés és indokolt esetben az illeték mérséklése is. Az Art. 198. § - 200. § szakaszai rendelkeznek illeték  fizetési kedvezményekről, amelyek lehetnek: Részleges illeték elengedés vagy teljes illeték elengedés: részben vagy teljesen elengedi az adóhatóság az illetéket. Jellemzően valamilyen hirtelen bekövetkező, elháríthatatlan - például súlyos betegség, halál, súlyos rászorultság - ok miatt. Az adóhatóság  akkor engedélyezheti , ha a kérelemben szereplő okok nem felróhatóak a kérelmet benyújtónak. Azaz rajta kívül álló okok miatt nem tudja az illetéket befizetni.

A kérelemben szereplő okokat bizonyítékokkal (például rezsi számlák, halotti anyakönyvi kivonat, betegségről szóló igazolás) igazolni kell. Egy pusztán jól megfogalmazott kérelem nem elegendő! Kulcsfontosságú azt tudni, hogy ha az ingatlan illeték részleteinek befizetésével késik vagy egyéb a határozatban megjelölt feltételt nem teljesít a kérelmező, akkor az illetéket egy összegben, azonnal be kell fizetni. 

Vagyonszerzési illeték befizetése


A vagyonszerzési illeték megfizetésére a lakásvásárlás folyamat legvégén kerül sor. Tehát akkor, ha a teljes vételárat kifizette a vevő az eladónak 

Akkor  földhivatal bejegyzi a vevő tulajdonjogát, majd miután felkerült az új tulajdonos a tulajdoni lapra, az adóhatóság ki is szabja az illetéket, amelyet fizetési meghagyás formájában küld meg a vevő részére. A fizetési meghagyás átvételét (ügyfélkapus megküldés esetén a megküldés napját) követő 30. napig lehet késedelmi pótlék-mentesen megfizetni.

Gyakori Kérdések.


Mindig a vevő fizeti a vagyonszerzési illetéket, mivel a vevő szerzett ingatlan.

Igen. A NAV olyan kifinomult adatbázissal rendelkezik, hogy a gépezet azonnal működésbe lép.

Igen, az illeték összege csökkenthető bizonyos kedvezményekkel.

Az illetéket megfizetésére a lakásvásárlási folyamat legvégén kerül sor. Tehát akkor, ha a teljes vételárat kifizette a vevő ezt követően 30 napon belül küldik fizetési meghagyást.

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Füzesy Márta
Tisztelt iroda! Segítségét kérném házastársi vagyonmegosztás ügyben. Férjemmel 50%-50% tulajdonrésszel van két házunk. Szeretném, ha az egyik családi ház a férjem nevére, a másik pedig én nevemre kerülne. Továbbá 100% tulajdoni hányaddal van a nevemen egy lakás, amit a férjem nevére szeretnék íratni. Kell e illetéket fizetni ezekre az átírásokra és ha igen hogyan ? Segítségét előre is köszönöm
Ingatlan5
Kedves a Füzesy Márta Házastársak közötti vagyonközösség megszüntetés során szerzett ingatlan mentes az illetékfizetés alól.
F.Barbara
Testvérek közt hogyan működik a tulajdonjog hányad átadás? A szóban forgó családi háznak 1/2 részben tulajdonosa vagyok melyet hitel terhel. A másik 1/2 rész testvéremé A szüleimnek holtig tartó haszonélvezeti joga van az ingatlanon. A testvérem ki szeretné fizetni a hitelemet cserébe neki ajándékoznám az én 1/2 tulajdoni jogomat. Hogyan alakul ennek az anyagi vonzata. Menyi illetéket kell fizetnem?
Seman Radu
Külföldön eladott, majd Magyarországon vásárolt ingatlan után lehet e vagyonszerzési illeték kedvezményt érvényesíteni?
Ingatlan5
Kedves Radu. Sajnos, nem, csak Magyarországon eladott és vásárolt ingatlan után lehet érvényesíteni vagyonszerzési illeték kedvezményt.
Ingatlan5
Kedves F.Barbara Az új tulajdonosának tulajdonjogát csak közjegyző vagy ügyéd által ellenjegyzett okirat alapján jegyzik be az ingatlan tulajdoni lapjára. A vagyonszerzési illetéket a megszerzett ingatlan értéke alapján állapítják meg. Amenyiben adásvételi szerződést köt a testvérével a visszterhes átruházás vagyonszerzési illetéke 4%, Viszont az ajándékozás illetéke 9% lenne.
Csillano.1
A fiam és élettársa közösen vásárolt lakást 2016-ban.nem volt élettársi bejegyzés,de közös gyermekük született.csok-ot igénybe vették.Most a fiamnal maradt a gyerek és megvásárolja az anyától a tulajdonrészét (50szazalek). kérdésem, hogy így is kell e illetéket fizetnie, hogy az új végtelen csok van és (nem bejegyzett)elettarstol veszi? köszönöm ha válaszol!
Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük