Menü bezárása
Blog Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

A tulajdonosnak VAGY a haszonélvezőnek ? Kinek segít a birtokvédelem

Közzétéve:2021.11.08
Frissítve:2021.11.09


Röviden: mind a tulajdonosnak, mind a haszonélvezőnek. A kérdés teljes körű megválaszolásához szükséges a haszonélvezeti jog és a tulajdonjog, valamint a kettejük kapcsolatában megbújó jogok és kötelezettségek megértése. Jelen cikkben csak röviden érintjük e témákat, amennyiben érdekelnek a részletek    A tulajdonjog és a haszonélvezeti jog különbségei”  című írásainkban olvashatsz bővebben!

 

Néhány alapvető információt!

 

Ahogy a bevezetőben említettem, ehelyen csak röviden ismertetem a tulajdonjogot és a haszonélvezeti jogot, épp csak annyira, hogy a cikk további része érthető legyen.

 

A tulajdonjog alapján a tulajdonost az ingatlanon a teljes és kizárólagos hatalom illeti meg, ezen felül különböző részjogosítványok is, mint a birtoklás, a használat, a hasznok szedése, a hasznosítás és a rendelkezés joga. 


Jogosítványok mellett korlátai is vannak, amely lehet törvényi (ilyen a kárviselés, a szükséghelyzeti tűrés, és egyebek, például téli időszakban fagymentesítés), közjogi (például tulajdonszerzési korlát vagy tulajdonjog elvonás) és magánjogi (úgy mint a szomszédjogok, szolgalmak, használati jogok).

A tulajdonjog keletkezhet adásvétel, ajándékozás, csere, tartási szerződés, öröklés, elbirtoklás, árverés, kisajátítás vagy közös tulajdon megszüntetése útján.

 

haszonélvezeti jog jogosultja az ingatlant szintén birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti, azonban azzal nem rendelkezhet, tehát nem értékesítheti, nem használhatja hitelfelvétel során biztosítékként, viszont köteles az ingatlan állagát kímélni. A haszonélvezeti joga gyakorlását átengedheti másnak ingyenesen vagy ellenérték fejében (például bérleti díj ellenében), a tulajdonos pedig tűrni köteles a haszonélvező jogainak gyakorlását. A haszonélvező jogait a szerződésben meghatározott ideig vagy holtáig (holtig tartó haszonélvezet esetén) gyakorolhatja és e jogai gyakorlásában a tulajdonost megelőzi (ez többek között a birtokvédelem szempontjából is lényeges tényező). 


A haszonélvezeti jognak is vannak korlátai: térbeli (az ingatlan gyarapodására nem terjedhet ki) és időbeli (a meghatározott idővel vagy az elhalálozással megszűnik). A haszonélvezeti jog szerződéssel (ingyenes vagy visszterhes), végrendelettel, valamint jogszabályi rendelkezés (tipikus esete a túlélő házastárs özvegyi joga) folytán keletkezhet.

 

Birtokos lehet tehát a tulajdonos és a haszonélvező is, így mindkettejüket megilleti a birtokvédelem.

 

A birtokvédelem kinek jár?

 


A birtokvédelem a zavartalan birtoklás lehetőségét biztosítja a birtokosnak, aki lehet többek között tulajdonos, haszonélvező, de bérlő, és használó is. A birtokost bizonyos esetekben a tulajdonossal szemben is megilleti a birtokvédelem.


A birtokháborítást többféle magatartással is meg lehet valósítani 

Például birtokháborításnak számít, ha az udvari autóbeállót nem annak birtokosa használja vagy ha a csapadékvíz elvezetés nem megfelelő és a birtokos telkét, ingatlanát áztatja el az esővíz. Lehetne még számtalan példát hozni és az is bizonyos, hogy a birtokháborítás megállapításához az eset összes körülményét is figyelembe kell venni.

 

Amennyiben a birtokháborítás 1 éven belül következett be, a helyi jegyzőtől lehet kérni a birtokvédelmet, ám a jegyző határozata ellen fellebbezni nem lehet, ellenben az a bíróságon megtámadható. Természetesen ezt az utat ki is lehet hagyni és közvetlenül a bírósághoz is lehet fordulni. Általánosságban elmondható, hogy minél magasabb egy adott területen az ingatlanok négyzetméter ára, annál magasabb a birtokperek száma, hiszen ott súlyos ezrekbe kerülhet minden apró zavarás (például üdülőövezeti nyaraló szomszédságában lévő tyúkól, annak szag- és zajhatásai visszatarthatják a nyaralni vágyókat az üdülő bérlésétől).

 

Mindezekből látható tehát, hogy a birtokvédelem a szomszédjogi perek egyik legnagyobb csoportja, és csak néhány esetben képzelhető el, hogy azonos ingatlan esetében a haszonélvező a tulajdonossal szemben indítson birtokvédelmi pert. Tehát közkeletű tévedés, hogy az összeférhetetlen haszonélvezővel szemben jó megoldás lehet a birtokvédelem (persze elképzelhető, mondjuk, ha azonos ikerház egy - egy felében laknak).

 

Kulcsfontosságú tehát, hogy a haszonélvező a birtoklásra és a birtokvédelemre ugyanolyan módon jogosult, mint a tulajdonos, sőt jog gyakorlásában a tulajdonost megelőzi.

 

A tulajdonosnak persze vannak eszközei, például jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni, ha pedig az ellenőrzés során rendeltetésellenes használatot tapasztal a (például rongálás, közüzemi tartozás halmozása), akkor előbb a Polgári Törvénykönyvnek tiltakozhat (jognyilatkozatban) a haszonélvező tevékenysége ellen. Amennyiben ez nem vezet eredményre és a haszonélvező a tevékenységével nem hagy fel (azaz továbbra is rongálja az ingatlant és nem fizeti a közüzemi díjakat), a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet a haszonélvezőtől, amely a bekövezett vagy esetlegesen bekövetkező károk elhárításához, kijavításához elegendő fedezetet biztosít.

 

Végső esetben, ha a tiltakozás nem vezet eredménye és a haszonélvező biztosítékot sem nyújt, a tulajdonos bírói úton kérheti a haszonélvezeti jog felfüggesztését. Lényeges ebben a körben, hogy a haszonélvező az ellenőrzésben a tulajdonost nem akadályozhatja, azt tűrnie kell. A tulajdonos ezen joga olyan erős, hogy az ellenőrzés tűrését akár peres úton is kikényszerítheti. Továbbá az is rendkívül fontos, hogy a joggyakorlat szigorúan vizsgálja, hogy a tiltakozás - tiltakozás figyelmen kívül hagyása - biztosíték kérés - biztosíték adásának megtagadása megvalósult e. Ha ugyanis valamelyik lépés kimaradt, a haszonélvezeti jog, megszüntetése, felfüggesztése nem állapítható meg


 Bonyodalom tehát adódhat a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén, és mivel forgalomképes, a tulajdonos dönthet úgy, hogy értékesíti azt.


Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük