Menü bezárása
Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Lakásfelújítási támogatás- Mit érdemes tudni az otthonfelújítási támogatásról?

Közzétéve:2021.11.28
Frissítve:2021.12.09

Mostanában sokat lehet olvasni a lakásfelújítási támogatásról, azonban annak részleteivel kevesen vannak tisztában, inkább csak a hangzatos mondatok maradnak meg sokak  emlékezetében. Változtassunk most ezen és ismerjük meg a részletszabályait a támogatásnak és a hitelnek (igen, a támogatással együtt kedvezményes hitelt is bevezettek)!

 

2021- ben több új otthonteremtési kedvezmény közül választhatunk:

-        új ingatlanok esetén: az Áfa kedvezmény (5 százalék vagy teljes Áfa mentesség, esetleg Áfa visszaigénylés 5 millió forintig saját erős építkezés esetén) és illetékmentesség,

-        használt ingatlan vásárlásakor illetékmentesség vehető igénybe,

-        tetőtér beépítés, emeletráépítés esetén többgenerációs CSOK választható,

-        használt ingatlan felújításánál az 50 százalékos felújítási támogatás vagy kamattámogatott hitel igényelhető (utóbbi kettőről lesz szó jelen cikkünkben).

 

Ki igényelheti az otthonfelújítási támogatást?

 

Az otthonteremtési támogatást a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Ez alapján az veheti igénybe a támogatást, aki nagykorú, cselekvőképes személy, legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában, magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) TB jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (a felsőoktatási jogviszonyt, a GYEDet, a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységét vagy a KATÁsok TB-jét is figyelembe véve), nem rendelkezik köztartozással, egyedülálló, házas, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt élhet.

 

Tehát a TB jogviszonyba beszámítható a munkaviszony, a vállalkozói jogviszony (KATÁs vállalkozói jogviszony is), valamint a középfokú vagy felsőoktatási nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Folyamatos a TB jogviszony, ha egy év alatt összesen kevesebb, mint 30 nap megszakítás történt benne. A támogatás külföldi TB jogviszony igazolással is igénybe vehető, de az igénylés pillanatában hazai TB jogviszonyra van szükség. A pandémiás helyzetre tekintettel az állam az utolsó három hónap esetében az álláskeresési járadékot is figyelembe veszi a TB jogviszonynál, azonban nem vehető figyelembe az igénylést megelőző 180 napban fennálló közfoglalkoztatási jogviszony.

 

Rossz hír továbbá, hogy a havonta befizetett 8 ezer forintos egészségügyi hozzájárulás sem beszámítható a TB jogviszonyba, ebben az esetben ugyanis nem lesz biztosított a befizető, csupán egészségügyi szolgáltatásra lesz jogosult.

 

Azok a házastársak vagy élettársak (és egyszülős családok is), akik azonos lakóhellyel rendelkeznek kizárólag együttes igénylőként kérelmezhetik a támogatást, a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt azonban elegendő egyiküknek teljesíteni. Sőt, az elvált házastársak is igénybe vehetik a támogatást (amennyiben a szülők között a gyermekfelügyeleti jog is megosztott).

 

Hogyan igényelhető az otthonfelújítási támogatás?

 

A támogatás 2022. december 31. napjáig kérelmezhető a Magyar Államkincstár formanyomtatványán postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen is bármelyik kormányablakban, amit utólag - tehát a munkálatokat követően - utalja vissza az állam. A támogatást egy alkalommal lehet igénybe venni.

 

A kérelem az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be a Magyar Államkincstár felé, a teljes elutasítás esetén pedig az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható.

 

A támogatás kizárólag úgy vehető igénybe, ha minden anyagbeszerzést és munkadíjat számlával tud igazolni a kérelmező, továbbá a munkálatok kivitelezéséhez a szakemberekkel kötelező szerződést is kötni.

Mivel utólagos költségtérítésről van szó, így fontos kiemelni, hogy a kérelmezőnek rendelkeznie kell önerővel, ennek hiányában személyi kölcsön is felvehető.

 

Lényeges, hogy a lakásfelújítási támogatás összege hiteltörlesztésre is használható, ezáltal csökkenthető vagy megszüntethető a hitel. A támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe és az ingatlan eladását követően nem kell visszafizetni.

 

Fontos tudni, hogy a személyre, gyerekre, ingatlanra vonatkozó feltételeknek elegendő az igénylés időpontjában megfelelni!

 

A vállalkozói szerződés minta, a számlaösszesítő, a nyilatkozatok és egyéb dokumentumok az államkincstár oldalán érhetőek el (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai ).

 

A Magyar Államkincstár 30 nap alatt bírálja el a támogatási kérelmeket és ezt követően 5 napon belül utalja ki a támogatási összeget. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, a hiánypótlásra meghatározott - legfeljebb 30 napos - időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 

A CSOK kapcsán további feltétel, hogy az otthonfelújítási támogatásban nem számolható el olyan számla, amelyet korábban CSOK vagy falusi CSOK igénylésben már egyszer elszámolt (De! Az otthonfelújítási támogatás és a CSOK igényelhető egyszerre is, és a támogatás kérelmezhető a CSOK igénylése után is).

 

Viszont az otthonfelújítási támogatás során elszámolhatók azok a számlák, amelyek a lakástakarék-pénztári (LTP) megtakarítás terhére is elszámolt a kérelmező.

 

A babaváró hitel sem kizáró ok, tehát annak felvétele után is igénybe vehető az otthonfelújítási támogatás, a babaváró hitel összege pedig felhasználható a támogatáshoz önerőként is.

 

A KHR listán lévő kérelmező is élhet ezzel a támogatással, a köztartozás azonban kizáró ok.

 

Az igénylésnek feltétele egy gyermek háztartásban történő nevelése, ideértve a 12 hétnél idősebb magzatot és a 25 évnél fiatalabb gyermeket. Életkortól függetlenül figyelembe vehető a gyermek a kérelmezés során, ha fogyatékossággal él, és a szülő otthon gondozási díjra jogosult utána.

 

További feltétel, hogy a kérelmező legalább 1 éve a támogatással érintett ingatlanban éljen, kivétel persze van, mégpedig az, ha az anya várandós, még nincs 1 éves a gyermek vagy még nincs 1 éve, hogy aláírták a támogatással érintett ingatlan adásvételi szerződését, valamint a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az igénylő(k)nek (nem kizáró ok, ha valakinek haszonélvezeti joga van az ingatlanon).

 

A lakásfelújítás támogatás családonként jár


Nem pedig ingatlanonként, tehát, ha a megvásárolt ingatlanra már igénybe vették a támogatást, majd annak új tulajdonosa szintén igénybe venné ezt a lehetőséget, ezt minden további nélkül megteheti.

 

A támogatás kizárólag a 2021. január 1. után megkezdett munkálatokra igényelhető. A folyósítást követő 6 hónapban pedig bármikor ellenőrizheti a kormányhivatal a támogatás felhasználását.

 

Ha bebizonyosodik, hogy a kérelmező jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor a Magyar Államkincstár kötelezi a kérelmezőt a kamattal növelt támogatási összeg visszafizetésére.

 

Mekkora támogatás igényelhető?

 

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, amely a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a lehet (vagyis 6 milliós összköltség esetében maximalizálható) és ahogy korábban írtuk, fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe.

Az otthonfelújítási támogatás kiszámításához jónéhány kalkulátor érhető el az interneten, érdemes ezeket igénybe venni.

Milyen további feltételt szab a kormányrendelet?

Az otthonfelújítási támogatás olyan ingatlanra igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaraló nem lehet),- a korábbiakban leírtaknak megfelelően - az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt vagy a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanra tehát nem vehető fel), legalább egy éve az igénylő és legalább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis állandó lakcímük van benne (a számlákat ettől függetlenül korábban is el lehet kezdeni gyűjteni).

A lakóházzal azonos helyrajzi számon szereplő gazdasági épület, tároló vagy pince felújítása is támogatható.

A támogatás olyan gyermek után igényelhető, aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, 25 év alatti, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult és az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított ingatlanban.

Ezen kívül a még meg nem született, de 12. hetet már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető. Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást. Ha viszont mindketten nevelik a gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak, és külön - külön igényelhetik (természetesen az egyik fél lemondó nyilatkozattal lemondhat a teljes összegről a másik szülő javára).

A kérelemhez igazolni kell a felújítási munkákat vállalkozói szerződéssel (2021. január 1. után kötött), az anyagköltségről és munkadíjról szóló számlákkal (2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával, amelyek a kérelmező(k) nevére és címére szólnak), valamint számlaösszesítővel.

Lényeges, hogy az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozási szerződésben vagy annak mellékletében mind az anyagköltség, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen, amely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi.

Milyen munkára kérelmezhető az otthonfelújítási támogatás?

A felújítás több ütemben és több vállalkozóval is történhet, ezek számát a rendelet nem korlátozza. Az otthonfelújítási támogatás az alábbi, számlával igazolt tevékenységek után vehető igénybe:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer esetén az anyagköltség és a kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget - ha efelett van, akkor teljes egészében elutasítják),

j) belső tér felújítása, ideértve ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, jb) a galériaépítést, jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét, jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, jg) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) - amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így pl. tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető.

Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik, még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be.

Ezt kell tudni az otthonfelújítási hitelről

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a felújítások elvégzéséhez szükséges saját önerővel, otthonfelújítási hitelt vehet igénybe, amelyet az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) kormányrendelet szabályoz.

2021. február 1. napját követően több hitelintézetnél kérelmezhető és jellemzője, hogy ez a hitelforma a futamidő végéig államilag kamattámogatott (fix 3%-os kamattal). Maximális összege 6 millió forint, a maximális futamideje pedig 10 év (e két paraméter mellett a kezdeti törlesztőrészlet havi 58 ezer forint).

Jelzálogfedezetű hitelről beszélünk, emiatt a legtöbb esetben közjegyzői és értékbecslői közreműködés szükséges hozzá, ám ezek költségét a bankok állják.

Az igénybe vett otthonfelújítási támogatás összege a hitelben előtörlesztésre kerül, ekkor a támogatás összegét figyelembe véve csökken a törlesztőrészlet.

Fontos, hogy az otthonfelújítási hitel felvétele esetén a folyósítást követő 1 éven belül be kell mutatni a banknak a kifizetett számlákat vagy azok másolatát, továbbá az igénybe vett otthonfelújítási támogatásnak el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és a támogatásról szóló okiratot 2022. december 31-étől számított 150. napig ki kell állítania a Magyar Államkincstárnak. Amennyiben mindez nem valósul meg, (akár visszamenőleg is), a kérelmező elveszíti a kamattámogatást.

Ha pedig további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal! Sikeres igénylést kívánok!

153

Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Gyakori Kérdések.


Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük