Menü bezárása
Konzultáció Ingatlanod értéke Kalkulátorok Miben tudunk segíteni Gyík Befektetőknek Bejelentkezés

Árverezett ingatlanok tudnivalók

Közzétéve:2021.02.10
Frissítve:2021.09.11

Az árverésen való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyhez Ügyfélkapu szükséges. Ezt követően az EÁF felületen kell bejelentkezni, ahol meg kell adni a személy azonosításához szükséges adatokat (adóazonosító jelét, nevét, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, e-mail címét). Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetében a törvényes (szervezeti) képviselő nevét, személyi adatait, és a társaság adóazonosító számát, nevét, székhelyét kell megadni.


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.), az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint, a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. Rendelet tartalmazza. Ez a felület nyilvános, bárki számára hozzáférhető, azaz személyesen (vagy képviselő útján) bárki részt vehet az online árveréseken.


Az elektronikus árverés időtartama 


az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időponttól számított harmadik nap 21.00 óráig tart (persze ez alól vannak kivételek). Az ajánlattételt érdemes legkésőbb a zárás előtti fél órával megtenni, mivel ha az árverés lezárásának időpontja előtti két percben érkezik érvényes ajánlat, az árverés időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik.


Árverezett ingatlanokra az ajánlatokat kétféleképpen lehet megtenni:


 Konkrét összeggel: ekkor a felületen az erre a célra szolgáló adatbeviteli mezőbe kell beírni a felajánlott összeget, az összeget azonban minden esetben ezer Ft-ra kerekítve kell megadni, vagy Automatikus ajánlattétellel: ekkor az ajánlattevő megadja az általa elfogadható legmagasabb vételár összegét (limit összeg). A rendszer az árverező által beállítható mértékű, az aktuálisan legmagasabb vételi ajánlat összegéhez képest automatikusan emeli az ajánlatot. Legfeljebb azonban a limit összeg erejéig. A limit összeg az árverezés folyamán módosítható, csökkenteni azonban csak az ajánlattevő addig megtett legmagasabb ajánlatáig lehet.


Ki vehet részt ingatlanárverésen?


Az ingatlanárverésen kizárólag az vehet részt, aki előlegként az ingatlan becsértékének 10 %-át legkésőbb az árverés megkezdéséig az adóhatóság által az árverési hirdetményben közzétett számlára átutalás útján megfizeti. Ez azt jelenti, hogy az előleg összegét lehetőleg olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés megkezdésének időpontját megelőzően megérkezzen a hirdetményben megjelölt számlára. Ehhez figyelembe kell venni az átutalás pénzintézeti átfutási idejét, ami általában 2 munkanap.


Ha az átutalás az árverés megkezdése előtt 2 munkanapon belül történik, az árverezőnek az átutalásról szóló terhelési értesítőt legkésőbb az árverés megkezdése előtt a hirdetményben feltüntetett végrehajtó részére be kell mutatni, és annak másolatát át kell adni. Telefonos egyeztetést követően lehetőség van arra is, hogy az árverező a tartózkodási helyéhez legközelebbi NAV igazgatóságon igazolja az előleg befizetését. Ha a megfelelő összeg a számlán megjelent, akkor az árverésen részt venni kívánó érdeklődő számára a konkrét ingatlan vonatkozásában elérhetővé válik a licitálási felület. Ez a felület mindaddig inaktív, amíg az előleg teljes összege a számlára nem érkezett meg. Vagy a befizetés igazolása nem történt meg. Az előleget nem fizető érdeklődők részére csak a hirdetmény adatai tekinthetők meg.


Ezt a befizetett előleget a nyertes ajánlattevőnek beleszámítják az ingatlan vételárába. Azok, aki az árverésen nem nyertek az általuk befizetett előleget az árverés befejezését követően az adóhatóság automatikusan visszautalja arra a számlára. Amelyről a befizetés történt. További információ és az EÁF a NAV oldalon érhető el. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) árverési felülete


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.) értelmében az ingatlanokat rendszerint árverésen kell értékesíteni. A végrehajtó az árverést hirdetménnyel tűzi ki, amelynek tartalmaznia kell a végrehajtást kérő(k) és az adós nevét, a meghirdetett ingatlan adatait, jellemzőit, becsértékét, az ingatlanra tehető legalacsonyabb vételárat, az árverési előleget, továbbá a vételi ajánlattétel időtartamát. Az MBVK Árverési hirdetményeinek elektronikus nyilvántartása nyilvános, ingyenesen megtekinthető az arveres.mbvk.hu oldalon. Az árverésen történő részvételhez itt is szükséges az ajánlatot tenni kívánó regisztrációja az Árverezők Elektronikus Nyilvántartásába. 


Regisztráció 


A nyilvántartásba történő regisztrációhoz személyesen kell megjelenni bármely önálló bírósági végrehajtónál vagy törvényszéki végrehajtónál. 

Ehhez be kell mutatni a regisztráló adatainak igazolására szolgáló iratokat, valamint be kell fizetni az egyszeri 6.600 forint összegű díjat. Ezek után a nyilvántartásba történő bejegyzéssel az árverező az árverési rendszer használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót, továbbá a licitnaplóban közzé tett – személyére nem utaló – árverezői egyedi azonosítót kap. Majd az árverést lefolytató végrehajtó az árverező kérelmére aktiválja a felhasználói nevet és jelszót. Amennyiben a becsérték 10 százalékának megfelelő árverési előleget a végrehajtónál letétbe helyezte, vagy azt átutalta és az összeget a végrehajtói letéti számlán jóváírták. Mindehhez az is szükséges, hogy teljesüljenek az árverésen való részvétel egyéb jogszabályi feltételei.


Az aktiválás után már nincs is más dolgunk, mint az aktivált felhasználói név és jelszó, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton vételi ajánlatot tegyünk a meghirdetett vagyontárgyra. Melynek el kell érnie az ingatlanra tehető, hirdetményben szereplő legalacsonyabb vételárat, illetve – ha volt ilyen – a korábbi licit licitküszöbbel növelt összegét. A vételi ajánlatot az Elektronikus Árverési Rendszer automatikusan rögzíti és – az árverező egyedi azonosítójának feltüntetésével – közzéteszi a licitnaplóban.


Árverezett ingatlanok listája 

Otp ingatlan faktorig 

E-árverés MNV

Licit infó Árverezett ingatlanok 

Raffaisen aukciós árverezett ingatlanok 

NAV árverezett ingatlanok

Ingatlanvégrehajtás árverezett ingatlanok listája

MBVK árverezett ingatlanok 

 

Árverezett ingatlan licit 


Fontos tudni, hogy az érvényesen megtett licitet nem lehet visszavonni. Viszont ha az érvényes licit megtételét követően valaki magasabb összegben licitált, lehetőségünk van kiszállni az árverésből.

Itt is érvényes, hogy az árverés a hirdetményen feltüntetett vételi ajánlattételi időtartam végéig tart. Kivéve, ha az azt megelőző öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik. Ebben az esetben az ajánlattétel időtartama eme vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig.


Az árverés befejezését követően 


Az eljárást lefolytató végrehajtó értesíti a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő árverezőt, hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása, és a vételár kifizetése érdekében, a végrehajtó által megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. A vételár kiegyenlítése banki átutalással is történhet olyan időpontban, ennek azonban úgy kell történnie, hogy az összeg a végrehajtói letéti számlán, az árverési jegyzőkönyv aláírása előtt jóváírásra kerüljön. Ha a nyertes ajánlattevő ezt kérelmezi, a végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb két hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi.


Amennyiben az árverési vevő az árverési vételár megfizetését elmulasztja, akkor az előlegét elveszti. Ha a vevő időben megfizeti a vételárat a letétbe helyezett előlegét a vételárba beszámítják. A többi - nem nyertes - árverező által letétbe helyezett előleget a végrehajtó részükre visszautalja.

Lényeges tudni, hogy mindkét felületnek, valamint a végrehajtási eljárásoknak rendkívül kiterjedt szabályrendszere van. 


Jelen cikkünkben csak a legfontosabb információkat osztottuk meg Önnel, amennyiben kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal!

Írjon Nekünk

Miben tudunk segíteni?


Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

A konzultáció díja 50.000 Ft + áfa. Az összeget beszámítjuk, ha lesz közöttünk további együttműködés, tehát megbízást kapunk egy ingatlan eladására, vagy felkutatására.

Megrendelem a konzultációt, és várom a díjbekérőt, Valamint megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Csak Budapesten és Pest megyében tudunk megbízásokat vállalni jelenleg. Az értékmegállapítás díja 50.000 Ft + áfa. Természetesen az összeget beszámítjuk, amennyiben megbízást kapunk az ingatlan értékesítésére.

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Kapcsolatfelvétel

Jelenleg csak budapesti és pest megyei ingatlanok értékesítését tudjuk vállalni!

Megtekintettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Gyakori Kérdések.


Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük