Menü bezárása
Ingatlanpiac info Ingatlanpiaci konzultáció Ingatlanod értéke Ha eladnád ingatlanod Kalkulátorok Szolgáltatások Gyík Befektetőknek Csapatunk Bejelentkezés

A lakáshasználati jog ellenértéke

Közzétéve:2022.02.28
Frissítve:2022.02.28

 

Lakáshasználati jog illeti meg azt a házastársat, aki szerződés vagy bírósági döntés alapján köteles az utolsó közösen lakott lakást elhagyni. A költöző fél a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt (ezt pedig be kell illeszteni a házastársak vagyonmegosztásába), amelyet a házastársnak kell megfizetnie. A lakáshasználati jog ellenértékének szabályozása során figyelembe vették a jogalkotók, hogy a lakás használatára vonatkozó jognak vagyoni értéke van, amely ugyanúgy a házastársak vagyonának része, mint más vagyontárgy (például autó) vagy vagyoni értékű jog. Igényt tarthat erre mindenki? A lakáshasználati jog ugyanaz, mint a többlethasználati díj? Nézzük!


Jár minden távozónak? És mégis mennyi az annyi?


Az első kérdésre egyértelmű nem a válasz. Nem tarthat igényt lakáshasználati díjra az a házastárs, aki az utolsó közösen lakott lakás elhagyását - szerződésben - elhelyezési és térítési igény nélkül vállalta a lakás elhagyását, azaz abból önként, a visszatérés szándéka nélkül távozott, annak ellenére, hogy a távozásra nem lett volna köteles. Ez az ő döntése volt, ennek anyagi terhét nem róhatja a lakásban maradó házastársra. A költözés tehát ilyen esetben olyan ráutaló magatartásnak értékeli a bíróság, amely arra utal, hogy ő nem tart igényt a lakás használatára.

 

Nem sorolható ide az az eset, amikor a házastárs, azért hagyja el a közösen lakott ingatlant, mert a másik házastárs magatartása miatt ott nem maradhat tovább. Kényszerből történő lakáselhagyás esetén, jogosult lesz az elköltöző fél a lakáshasználati díj ellenértékére, még abban az esetben is, hogy ha a lakásban maradó fél különvagyonába tartozó lakásból távozott (azaz akkor is jár a kiköltöző félnek a lakáshasználati jog ellenértéke, ha a lakás az ott maradó fél kizárólagos tulajdona).

 

Az sem tarthat igényt a lakáshasználati jog ellenértékére, akitől a bíróság a lakáshasználati jogot határozott vagy határozatlan időre vagy egy meghatározott feltétel bekövetkeztéig megvonta.

 

A gyermek lakáshasználati jogának értékét annak a házastársnak a javára figyelembe kell venni, aki a lakáshasználatot szülői felügyeleti joga alapján a gyermek részére biztosítja a jövőben, ezzel tehát a lakáshasználat ellenértékét csökkenteni kell (vagy növelni, ha a házastárs a gyermekkel együtt hagyta el a lakást).

 

A térítés a lakás elhagyásakor esedékes, kivéve akkor, ha a házastársat a bíróság kötelezte a lakás elhagyására annak felróható magatartása miatt (például bántalmazta a házastársát, esetleg a gyerekeket is) vagy akkor, ha a lakás használat kérdése a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben kerül terítékre és a lakáshasználati jog vagyoni értékét a bíróság a vagyonmegosztás során számolja el. Ez egy elég erős jogszabályi ösztönzés arra, hogy a felek a lakáshasználatot – ha lehetséges – a közös vagyon megosztásával együtt rendezzék. Főszabály szerint pénzben kell, hogy történjen a kifizetés, de kivételes esetben cserelakás is felajánlható, ennek megfelelőségét egy esetleges vita esetén a bíróság vizsgálhatja. A vizsgálat során számba veszik mindkét lakás komfortfokozatát, alapterületét, műszaki állapotát, lakóhelyiségeinek számát, településen belüli fekvését, a cserelakásba költözők számát, a lakáshasználatra jogosult gyermek érdekeit, amennyiben a gyerekek a házastársi közös lakásból távozó féllel együtt hagyják el a volt közös otthont.

 

És hogy mennyi? Az új Ptk. (még mindig újnak hívjuk, mert az előzőt körülbelül 55 évig használtuk, és ehhez képest egészen új) szerint a lakáshasználati jog ellenértékét szakértő állapítja meg minden esetben az adott ingatlan reális forgalmi értéke alapján.

 

Ez vajon vagyonszerzésnek minősül e és kell e utána illetéket fizetni? Az attól függ, hogy mikor szünteti meg a bíróság a házassági vagyonközösséget. A vagyonközösség megszüntetésére ugyanis sokszor csak később kerül sor, azt megelőzi a házasság felbontása. Ha tehát a házasság felbontása előtt kerül sor lakáshasználati jog ellenértéknek kifizetésére, akkor az mentes az illeték alól, mivel ekkor még a felek házastársak jogilag. Ha azonban a házasság felbontása után kerül sor a vagyonmegosztásra, akkor már a felek jogilag nem házasok, tehát vagyonszerzésnek minősül és így már nem lesz mentes az illeték megfizetésének kötelezettsége alól.

 

Többlethasználati díj

 

A lakáshasználati jog ellenértékén felül a közös tulajdonban lévő lakásból, illetve a saját tulajdonú lakásból távozó házastárs többlethasználati díjra tarthat igényt. Ez egy pénzbeli kompenzáció, azért mert a kényszerű távozással nem élhet a továbbiakban a tulajdonjogával (vagy birtoklási, használati és hasznosítási jogával). Azaz, ha a férj költözni kényszerül a közös tulajdonú lakásból, a feleség a gyermekekkel a lakásban marad, a férj jogosult lesz a lakáshasználati jog ellenértékére és a kiköltözés pillanatától kezdve megilleti a többlethasználati díj is. Vannak azonban kivételek, nézzünk két bírósági határozatot, amikor ezek a feltételek csak részben teljesültek, a többlethasználati díj mégis járt.

 

2000.547 BH (bírósági határozat) például rögzíti, hogy az a házastárs, aki a másik fél magatartása miatt nem tudja használni a közös tulajdonban lévő ingatlant, elköltözött onnan jogosult lesz a lakáshasználati jog ellenértékére és többlethasználati díjra is.

 

A 2016.175 BH (bírósági határozat) pedig arról szól, hogy nem értékelhető önkéntes elköltözésnek és többlethasználati díjra jogosult az a házastárs, aki gyermekei lelki épségének védelme érdekében (hogy megvédje őket a további konfliktusoktól) költözött el a másik fél különvagyonát képező ingatlanból (amely egyébként sem lett volna alkalmas az osztott lakáshasználatra).

 

A lakáshasználat és annak értéke egy válás esetén is lényeges és a pénztárcánkat érintő kérdés, így érdemes körültekintően eljárni és akár szakértő segítségét is igénybe venni. Ha kérdésed lenne, keress minket a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken!

 

 

 

0

Szólj hozzá te is !

Hozzászólások.

Kérjük vedd figyelembe, hogy hozzászólásod csak moderáció után jelenik meg az oldalon.

Olvassa el a többi cikkünket is legyen tájékozott
Köszönjük a kommented, moderálás után megjelenítjük