VÉTELI SZÁNDÉK NYILATKOZAT INGATLAN - MINTA

VÉTELI SZÁNDÉK NYILATKOZAT

 

 

Alulírott (mint vevő(k)):

Név/Cégnév:.……………………………………………………..     Kötelezően kitöltendők:

Lakcím/székhely:………………………………………………..     Email cím: …………………………………………    

Anyja neve/Cégjegyzékszám:……………………………..     Telefonszám: …………………………………………    

Szig. szám/KSH szám:………………………………………….   

Személyi szám/Adószám:…………………………………….  

Születési hely és idő:……………………………………………  
 

Jelen nyilatkozatomban kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………………. címen található, az ingatlan nyilvántartásban …………………………. hrsz. számmal felvett ingatlanra az alábbi feltételek szerint ………………- ig kötendő adásvételi szerződés alapján megvásárolom. Az ingatlan tulajdoni lapjának másolatát átvettem.

A ………………………………….. bankszámlájára (számlaszám: ……………………………………………………..) átutalt óvadék  ……………………………………. Ft az az ………………………………………………………forint minden esetben visszajár a fenti ajánlattevőnek és az ingatlan vételárát képezi kivéve, ha a tulajdonos elfogadja a fenti ajánlatot és ajánlattevő eláll a vásárlástól.

Feltételek:

Vételár ajánlat:…………………………………………………………………………………….

Vételár kiegyenlítés ütemezés………………………………………………………………

Per-, teher- és igénymentes tulajdoni jog szerezhető az ingatlanon.

 

Kelte:……………………………………………………..

(hely,idő                                                                                                                           Vevő(k):………………………………………………………..

 

Tanúk:

Név:……………………………………………………………                        Név:…………………………………………………………...

Lakcím:……………………………………………………….                        Lakcím:……………………………………………………….

…………………………………………………………………..                        ……………………………………………………………………

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott (mint tulajdonos(ok)):

Név/Cégnév:.……………………………………………………..     Név/Cégnév:.………………………………………………………

Lakcím/székhely:………………………………………………..     Lakcím/székhely:…………………………………………………

Anyja neve/Cégjegyzékszám:……………………………..     Anyja neve/Cégjegyzékszám:………………………………

Szig. szám/KSH szám:………………………………………….    Szig. szám/KSH szám:…………………………………………..

Személyi szám/Adószám:…………………………………….   Személyi szám/Adószám:…………………………………….

Születési hely és idő:……………………………………………   Születési hely és idő:……………………………………………

 

Az első oldalon feltüntetett ingatlan tulajdonosa(i)ként, a vevő(k) által tett vételi szándék nyilatkozatban foglaltakkal teljes mértékben egyetértünk és a jelen dokumentumban rögzített tartalommal elfogadjuk. Vállaljuk, hogy adásvételi szerződést…………………………. napjáig kívánunk kötni.

 

Kelte:……………………………………………………..

(hely,idő)

 

Eladó:………………………………………………………..                       Eladó:………………………………………………………..

 

 

 

Tanúk:

Név:……………………………………………………………                         Név:…………………………………………………………...

Lakcím:……………………………………………………….                        Lakcím:……………………………………………………….

…………………………………………………………………..                        ……………………………………………………………………

Aláírás:……………………………………………………….                        Aláírás:……………………………………………………….

 

 

ELLENAJÁNLAT

 

Alulírott (mint tulajdonos(ok)):

Név/Cégnév:.……………………………………………………..     Név/Cégnév:.………………………………………………………

Lakcím/székhely:………………………………………………..     Lakcím/székhely:…………………………………………………

Anyja neve/Cégjegyzékszám:……………………………..     Anyja neve/Cégjegyzékszám:………………………………

Szig. szám/KSH szám:………………………………………….    Szig. szám/KSH szám:…………………………………………..

Személyi szám/Adószám:…………………………………….   Személyi szám/Adószám:…………………………………….

Születési hely és idő:……………………………………………   Születési hely és idő:……………………………………………

 

A vételi szándék nyilatkozatban foglalt ingatlan tulajdonosaiként úgy nyilatkozunk, hogy nem tartjuk elfogadhatónak a vételár ajánlatot. Az ingatlant ……………………………………………………. –Ft azaz……………………………………………………………… forint vételár fejében hajlandóak vagyunk értékesíteni a Vevő(k) részére, amennyiben az ingatlanra …………………………..-ig adásvételi szerződést köthetünk, valamint a vételi szándék nyilatkozatban foglalt egyéb feltételek változatlanok maradnak.

 

Kelte:……………………………………………………..

(hely,idő)

 

Eladó:………………………………………………………..                       Eladó:………………………………………………………..

 

Tanúk:

Név:……………………………………………………………                        Név:…………………………………………………………...

Lakcím:……………………………………………………….                        Lakcím:……………………………………………………….

…………………………………………………………………..                        ……………………………………………………………………

Aláírás:……………………………………………………….                        Aláírás:……………………………………………………….

 

 

szerződés letöltése