Ingatlan vételárának kiegyenlítése ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY minta

      

Ingatlan vételárának kiegyenlítése
 
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Alulírott, ……………(születési név:…………., születési hely, idő:……………..., anyja neve: …………..lakóhely……………………. személyi azonosító száma:………………., személyi igazolvány száma:……………….., adóazonosító jele: ………………., állampolgársága: …………….., mint eladó (a továbbiakban: “Eladó”) kijelentem,

 

hogy a közöttem és  ……………(születési név:…………., születési hely, idő:……………..., anyja neve: …………..lakóhely……………………. személyi azonosító száma:………………., személyi igazolvány száma:……………….., adóazonosító jele: ………………., állampolgársága: …………….., mint eladó (a továbbiakban: “ mint vevő (a továbbiakban: “Vevő”) között

 

 

Cég esetén

hogy a közöttem és…………….(Székhelye:……………., Cégjegyzékszáma:…………, Statisztikai számjele:………………, adószáma:………….) képviseli: ……………….(születési név:……………, születési hely, idő:……………..., anyja neve:……………., lakóhely:……………., személyi azonosító száma:……………., állampolgársága: román), mint vevő (a továbbiakban: “Vevő”) között

 

az ………….arányú tulajdonomat képező a……………., ……………hrsz-on felvett belterületi, természetben a ………………..szám alatti, ..... m² alapterületű, 1 szobából, illetve az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségekből álló társasházi lakás, valamint a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 490/10000-ed hányad. (továbbiakban: „Ingatlan”) vonatkozásában – létrejött ingatlan adásvételi szerződés alapján, a Vevő a mai napig bezárólag az ingatlan teljes vételárát, ……………,- Ft-ot, azaz ………..millió Forintot megfizette részemre.

 

Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a  (letéti szerzödésben) letétbe helyezett bejegyzési engedélyek az illetékes földhivatalba benyújtásra kerüljenek.

 

Budapest, 20……………………

 

 

 

 

 

……………………..

Eladó

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

név: ………………………….………..                    név: ………………….………………..

 

 

szerződés letöltése