Teljesítési igazolás_MINTA_ingatlan értékesítés

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

 

Jelen elfogadó nyilatkozat                                   

__________________________ (Cím: ___________________________________________.) mint Megbízó (k) által megrendelt

és az

…………………… Kft. (Székhely: 1203 Budapest…………………….) mint Megbízott által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik,

 

a _____________________________________________________________ szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában.

A Megbízó a jelen teljesítési igazolás aláírásával kijelenti, hogy a Megbízott a ____________________napján kelt, __________________ sorszámú Közvetítői Szerződés alapján a Közvetítői Szerződésben vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

A felek a megbízási szerződésben szereplő díjat közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják::

 

_________________________ HUF + 27% ÁFA

azaz

__________________________________________________ + 27% ÁFA

 

Megbízó a fenti összeget

 

 
készpénzben megfizette Megbízott részére, melynek átvételét Megbízott elismeri és nyugtázza. A Felek kijelentik, hogy a jelen teljesítési igazolás aláírásával, egymással szemben semmilyen jogcímből kifolyólag semmiféle igényük és/vagy követelésük nincs.

 

 

 
8 napon belül átutalással teljesíti megbízott ……………… banknál vezetett …………………………………………………………

Jelen elfogadó nyilatkozat a számla kiállításának alapjául is szolgál.

 

Kelt: _____________________

 

.........................................................                          …………………………………..

Megbízó                                                                   Megbízott

szerződés letöltése