Nyilatkozat- Ingatlan tulajdonjog bejegyzéséről - minta

NYILATKOZAT
 
tulajdonjog bejegyzése tárgyában

 

 

Alulírott …………….(születési családi és utónév……………; születési hely, idő: ……………anyja neve: ……………; személyi azonosító jel: ……………-…..; személyazonosító igazolvány szám: ……………; adóazonosító jel: ……………, lakcím: ……………; állampolgárság: magyar) és

 

Alulírott …………….(születési családi és utónév……………; születési hely, idő: ……………anyja neve: ……………; személyi azonosító jel: ……………-…..; személyazonosító igazolvány szám: ……………; adóazonosító jel: ……………, lakcím: ……………; állampolgárság: magyar) és

állampolgárság: magyar), mint eladók és

 

mint a ………..Kormányhivatala Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartásában …………..belterület ….helyrajzi számon felvett lakás megjelölésű - természetben a…………. szám alatt található - ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/2-1/2-ed, mindösszesen 1/1-ed arányú tulajdonosai

 

a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy az Ingatlanra vonatkozóan

 

a…………….(születési családi és utónév……………; születési hely, idő: ……………anyja neve: ……………; személyi azonosító jel: ……………-…..; személyazonosító igazolvány szám: ……………; adóazonosító jel: ……………, lakcím: ……………; állampolgárság: magyar) és  mint Vevő  tulajdonjoga 1/1-ed arányban vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

 

 

Cég esetén

a Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése……….. Kft., cégjegyzékszáma:………., székhelye:…………….., adószám:……………., statisztikai számjel:……………., vezető tisztségviselő:       ügyvezető önállóan), mint Vevő  tulajdonjoga 1/1-ed arányban vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

Budapest, 2020

 

 

_________________________                                                   _________________________

                                                                

                   Eladó                                                                          Eladó                                                                        

              

 

 

 

 

A jelen okiratot Dr........ ügyvéd (KASZ:) szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 20…….. október ... napján:

 

szerződés letöltése