Közmű átírás meghatalmazás minta

Meghatalmazás tulajdonosváltással kapcsolatos ügyintézéshez

 

 

Alulírott ……………………………………………... mint eladó, illetve …………...…………………. mint vevő,  meghatalmazzuk

 

………………………………………………………………..…. – t,

 

hogy a ………………………………………...  felhasználási hellyel kapcsolatban, a közműszolgáltatók (ELMŰ, FŐGÁZ, FŐTÁV, DBH, Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek, MVM Next zRt., NKM Nemzeti Közművek zRt., FKF Nonprofit zRt.) felé a tulajdonos váltással kapcsolatos ügyintézés során a nevünkben teljes jogkörben eljárjon, és helyettünk aláírjon.

 

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

 

 

  Meghatalmazó (Eladó)                                             Meghatalmazó (Vevő)

  Név: ..................................................................        Név: ....................................................................                

  Születési név: ...................................................        Születési név: .....................................................

  Lakcím: .............................................................       Lakcím: ...............................................................

  Sz.ig. Száma: ....................................................        Sz.ig. Száma: ...........................................................

 

  Aláírás: ...............................................................      Aláírás: ...............................................................

 

  Meghatalmazó (Vevő)                                              Meghatalmazott

  Név: ..................................................................        Név: ....................................................................                

  Születési név: ...................................................        Születési név: .....................................................

  Lakcím: .............................................................       Lakcím: ...............................................................

  Sz.ig. Száma: ....................................................        Sz.ig. Száma: ...........................................................

 

  Aláírás: ...............................................................      Aláírás: ...............................................................

 

 

  Tanú 1.                                                                      Tanú 2.

  Név: ..................................................................        Név: ....................................................................                

  Születési név: ...................................................        Születési név: .....................................................

  Lakcím: .............................................................       Lakcím: ...............................................................

  Sz.ig. Száma: ....................................................        Sz.ig. Száma: ...........................................................

 

  Aláírás: ...............................................................      Aláírás: ...............................................................

 

szerződés letöltése